Olet täällä

Suojaverhousten luokkavaatimukset

Suojaverhousten luokkavaatimukset 3 - 8-kerroksisille P2-luokan puurunkoisille asuin- ja työpaikkarakennuksille on määritelty RakMK:n osassa E1.

 KERROSLUKU 3 - 4 KERROSTA 3 - 4 KERROSTA 5 - 8 KERROSTA
Kaikki kerrokset samaa huoneistoa
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ ei toteutetaan vähintään SFS-5980 -standardin mukaan  toteutetaan vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan mukaan 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET      
huonetilan puoli      
- välipohjan yläpinnan suojaverhous ei vaatimusta ei vaatimusta K230, A2-s1, d0 tai rakenne, joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
- seinä- ja kattopintojen suojaverhoukset    K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K230, A2-s1, d0 tai rakenne, joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
- ei-kantavat väliseinät ei vaatimusta ei vaatimusta ei vaatimusta
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET      
ulkotilan puoli      
- kantavien rakennusosien ulkotilaan tai tuuletusrakoon rajoittuvien osien suojaverhous (lukuunottamatta yläpohjaa)  K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0, kun julkisivu on vähintään B-s1, d0- luokkaa. Muutoin K230, A2-s1, d0 tai EI 30-rakenne, joka joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. 
PARVEKERAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET      
varateinä toimivat parvekkeet K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0, kun parveke on vähintään B-s1, d0- luokkaa. Muutoin K230, A2-s1, d0 tai EI 30-rakenne, joka joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.