Olet täällä

Puukerrostalon ulkoverhouksen pintaluokkavaatimukset

Puukerrostalojen julkisivuissa voi alinta kerrosta lukuunottamatta käyttää puuverhousta, joka täyttää pintaluokkavaatimuksen D-s2, d0. Esimerkiksi umpinainen laudoitus täyttää tämän vaatimuksen. Myös julkisivumateriaaliksi soveltuvien puulevyjen käyttö on mahdollista. Alimmassakin kerroksessa voidaan käyttää puuverhousta, kun se on palonsuojakäsitelty vastaamaan paloluokkaa B-s2, d0. Tietyt paloturvallisuuteen liittyvät seikat on otettava huomioon puujulkisivun suunnittelussa (RakMK E1).

Ulkoverhouksen pintaluokkavaatimukset

KERROSLUKU 3 - 4 KERROSTA 3 - 4 KERROSTA 5 - 8 KERROSTA
Kaikki kerrokset samaa huoneistoa
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ ei toteutetaan vähintään SFS-5980 -standardin mukaan  toteutetaan vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan mukaan 
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSRAON PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET      
ulkoseinän ulkopinta 1. kerroksessa B-s2, d0  B-s2, d0  B-s2, d0 
ulkoseinän ulkopinta 2. kerroksessa ja siitä ylöspäin D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0 
tuuletusraon ulkopinta 1. kerroksessa B-s2, d0  B-s2, d0  B-s2, d0
tuuletusraon ulkopinta 2. kerroksessa ja siitä ylöspäin D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0 
tuuletusraon sisäpinta A-s2, d0 A-s2, d0 A-s2, d0
*) Enintään 4 -kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa ja automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa enintään 8 -kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa saa ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta rakennuksen alinta kerrosta sekä uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden tai muiden aukkojen ylä- ja alapuolella olevia pintoja lukuun ottamatta, kun:

- palon leviäminen tuuletusraossa on rajoitettu vähintään kerroksittain riittävän tehokkaasti,
- palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan on estetty,
- julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa on riittävästi estetty,
- rakennuksia tai rakennelmia ei sijoiteta alle 8 m etäisyydelle julkisivusta, jollei rakenteellisin tai muin keinoin estetä palon leviämistä julkisivuun ja
- yli 2-kerroksisen rakennuksen seinille, joilla on ikkunoita tai muita aukkoja, on järjestetty pelastustiet.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.