Olet täällä

Puukerrostalon ulkoverhouksen pintaluokkavaatimukset

Puukerrostalojen julkisivuissa voi alinta kerrosta lukuunottamatta käyttää puuverhousta, joka täyttää pintaluokkavaatimuksen D-s2, d0. Esimerkiksi umpinainen laudoitus täyttää tämän vaatimuksen. Myös julkisivumateriaaliksi soveltuvien puulevyjen käyttö on mahdollista. Alimmassakin kerroksessa voidaan käyttää puuverhousta, kun se on palonsuojakäsitelty vastaamaan paloluokkaa B-s2, d0. Tietyt paloturvallisuuteen liittyvät seikat on otettava huomioon puujulkisivun suunnittelussa (RakMK E1).

Ulkoverhouksen pintaluokkavaatimukset

KERROSLUKU 3 - 4 KERROSTA 3 - 4 KERROSTA 5 - 8 KERROSTA
Kaikki kerrokset samaa huoneistoa
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ ei toteutetaan vähintään SFS-5980 -standardin mukaan  toteutetaan vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan mukaan 
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSRAON PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET      
ulkoseinän ulkopinta 1. kerroksessa B-s2, d0  B-s2, d0  B-s2, d0 
ulkoseinän ulkopinta 2. kerroksessa ja siitä ylöspäin D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0 
tuuletusraon ulkopinta 1. kerroksessa B-s2, d0  B-s2, d0  B-s2, d0
tuuletusraon ulkopinta 2. kerroksessa ja siitä ylöspäin D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0 
tuuletusraon sisäpinta A-s2, d0 A-s2, d0 A-s2, d0
*) Enintään 4 -kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa ja automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa enintään 8 -kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa saa ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta rakennuksen alinta kerrosta sekä uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden tai muiden aukkojen ylä- ja alapuolella olevia pintoja lukuun ottamatta, kun:

- palon leviäminen tuuletusraossa on rajoitettu vähintään kerroksittain riittävän tehokkaasti,
- palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan on estetty,
- julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa on riittävästi estetty,
- rakennuksia tai rakennelmia ei sijoiteta alle 8 m etäisyydelle julkisivusta, jollei rakenteellisin tai muin keinoin estetä palon leviämistä julkisivuun ja
- yli 2-kerroksisen rakennuksen seinille, joilla on ikkunoita tai muita aukkoja, on järjestetty pelastustiet.