Olet täällä

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E määräyksiä ja ohjeita. Tämän lisäksi noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön tuettua rakentamista koskevia asetuksia, mikäli rakennukselle myönnetään rakennetukilain mukaista maatalouden investointitukea. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (474/2014) palotekniset säädökset on esitetty tässä teknisessä tiedotteessa tunnuksella MMM merkityssä sarakkeessa.