Olet täällä

Ohjeet

  • Ohjeita ja infokortteja, ladattavissa myös PDF -muodossa.

  • AutoCAD-, ArchiCAD- ja Revit-yhteensopivia rakenne- ja detaljikirjastoja, ladattavissa myös PDF-muodossa.

  • Eurokoodi 5:een perustuvia excel-pohjaisia laskentatyökaluja.

Määräykset

  • Suomen rakentamismääräysten mukaiset palo-, ääni- ja energiatekniset vaatimukset.

  • Eurokoodi 5:n sovellusohjeet, ladattavissa myös PDF-muodossa.

  • Lausuntoja ja koeraportteja vaatimusten-mukaisuudesta ja määräystulkinnoista.

Tuotteet

  • Yrityksiä, jotka toimittavat kokonaisia ratkaisuja rakennuskohteisiin.

Materiaalitoimittajat