Olet täällä

Puurakenteissa hiili säilyy pitkään

Valmistettaessa puusta rakennusten osia, puussa oleva hiili varastoituu rakenteisiin, jotka ovat pitkäaikaisia hiilivarastoja. Keskiverto suomalainen puinen omakotitalo sitoo puurakenteisiinsa noin 30 tonnia ilmasta peräisin olevaa hiilidioksidia. Se vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä. Hiili säilyy rakenteissa parhaimmillaan satoja vuosia.

Puutuotteiden valmistuksesta syntyy verrattain vähän hiilidioksidipäästöjä. Puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrä on moninkertainen verrattuna puutuotteiden valmistuksen aiheuttamiin päästöihin. Kun puutuotteet käytön jälkeen muutetaan energiaksi, niistä ei vapaudu ilmakehään sen enempää hiilidioksidia kuin puuhun kasvun yhteydessä on varastoitunut.

Puun käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä myös, kun puutuotteilla korvataan sellaisia tuotteita, joiden valmistuksesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Korvattaessa muita tuotteita puulla hiilidioksidipäästöjen vähennysvaikutus on usein jopa suurempi kuin pelkkä puun hiiltä varastoiva vaikutus. Tämä johtuu puun keveydestä ja siitä, että sillä korvataan usein huomattavasti raskaampia ja enemmän päästöjä aiheuttavia materiaaleja.

     

KUN PUUSTA RAKENNETAAN YKSI NELIÖMETRI SEINÄ Ä, SYNTYY NOIN 52 KILOGRAMMAN HIILIDIOKSIIVARASTO.
JOS PUUSEINÄLLÄ KORVATAAN VASTAAVA BETONISEINÄ, VÄLTETÄÄN LISÄKSI BETONISEINÄN VALMISTUKSEN AIHEUTTAMA NOIN 110 KILOGRAMMAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖ.

Eri rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (Lähde: Rakennustiedon RT -ympäristöselosteet).