Olet täällä

Puuhallin suunnittelu, esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat

Puurakenteisiin hallirakennuksiin liittyvät perusratkaisut, niiden suunnitteluperusteet ja -​ohjeet.

Suosittu ohje ”Puuhallien esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat”on nyt päivitetty.

Keskeisimmät muutokset koskevat euroluokkien käyttöönottoa palomääräyksissä. Ohjeen tarkoituksena on laajentaa yleistä tietoutta puun käyttömahdollisuuksista hallirakentamisessa, edistää rakennusalan puun käyttöön liittyvää osaamista ja antaa käytännöllisiä ohjeita ja välineitä puurakenteisten hallien suunnitteluun.

Esitetyt ratkaisut perustuvat olemassa olevaan osaamiseen ja teolliseen tuotetarjontaan. Ohje on osa kolmiosaista puuhallien rakennuttamis- ja suunnitteluohjekokonaisuutta. Muita osia ovat ”Puuhallien esisuunnittelu ja valintaperusteet” ja ”Hallin rakennuttaminen”.

Ohjeet on tuotettu osana Puuhalliklusterin toimintaa sen jäsenyritysten ja Tekesin rahoittamassa ”Asiakastarpeiden määrittely hallirakentamisessa” -projektissa. Alkuperäisen ohjeen kirjoitti arkkitehti Kari Salonen ja julkaisuasusta vastasi arkkitehti Mikko Lahikainen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Ohjeen päivityksestä puolestaan on vastannut arkkitehti Petri Tavilampi ja Puuhalliklusteri.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.