Olet täällä

Puuhallin rakenteet, esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puurakenteisiin hallirakennuksiin liittyvät perusratkaisut, niiden suunnitteluperusteet ja -​ohjeet.

Suosittu ohje ”Puuhallien rakenteet, esisuunnittelu ja valintaperusteet” on nyt päivitetty. Keskeisimmät muutokset koskevat euroluokkien käyttöönottoa palomääräyksissä. Toteutettujen kohteiden perusteella puun on todettu olevan kilpailukykyinen vaihtoehto suurissa, pitkien jännevälien hallirakennuksissa. Puu on monipuolinen, joustava materiaali ja se tarjoaa hallirakentamisessa lukemattomia mahdollisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Kustannuksiltaan kilpailukykyisen ratkaisun lisäksi puulla saadaan aikaan paloturvallisia ja kestäviä, elinkaareltaan edullisia ratkaisuja. Puun käyttöön hallirakentamisessa on olemassa pitkälle vietyä osaamista ja teollista tuotetarjontaa. Nyt laaditun ohjeen tarkoituksena on laajentaa yleistä tietoutta puun käyttömahdollisuuksista hallirakentamisessa, edistää rakennusalan puun käyttöön liittyvää osaamista ja antaa käytännöllisiä ohjeita ja välineitä puurakenteisten hallien suunnitteluun. Ohje on osa kolmiosaista puuhallien rakennuttamis- ja suunnitteluohjekokonaisuutta. Se on tuotettu osana Puuhalliklusterin toimintaa sen jäsenyritysten ja Tekesin rahoittamassa ”Asiakastarpeiden määrittely hallirakentamisessa” -projektia. Alkuperäisen ohjeen on kirjoittanut tekniikan lisensiaatti Asko Keronen. Ohjeen julkaisuasusta on vastannut arkkitehti Mikko Lahikainen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Ohjeen päivittämisestä on vastannut Asko Keronen ja Puuhalliklusteri.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.