Olet täällä

Puu-lehti 3/2017

Teemana Puu kaupungissa, Puukerrostalon asukastyytyväisyys ja kustannukset. Rakentaminen keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin. Kaupunkeja tiivistetään ja korkea rakentaminen yleistyy. Trendi vaikuttaa yleiseltä lähes kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen haastaa perinteisen puun käytön rakentamisessa. Ratkaisuja tarvitaan yhä korkeampiin ja laajempiin hankkeisiin ja myös kohteisiin, joissa puuta ei ole ennen totuttu näkemään.

 

 

 

Lue e-lehtenä: http://proofer.faktor.fi/epaper/Puu317/

SISÄLTÖ | CONTENT 3/17

PÄÄKIRJOITUS | LEADER

5 Puu kaupungissa, puukaupunngissa | Wood in the city, in a wooden city

UUTTA | WHAT’S NEW

6 Ajankohtaista | Current news

RAKENNETTU | PROJECTS

10 Pihapetäjä
OOPEAA Office for Peripheral Architecture
 
18 Länsiterminaali 2 | West Terminal 2
PES-Arkkitehdit Oy
 
24 Honkasuon puukerrostalot |  Honkasuo wood apartment buildings
Vuorelma Arkkitehdit Oy
 
30 Naava Chalet
Arkkitehti SAFA Janne Kantee
 
36 Helsinki Allas Sea Pool
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit

PUURAKENTEET| WOODEN STRUCTURES

42 Puukerrostalojen kustannukset | The costs of wood apartment buildings
48 Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyn 2017 tulokset | Results of the 2017 survey of wood apartment building residents and builders

MAAILMALLA | ABROAD

54 Dome of Visions 3.0 
Atelier Kristoffer Tejlgaard

TULOSSA | COMING

60 Laukaan ekokoulu | Laukaa eco-school
Arkkitehtipalvelu Oy

KOULUT | EDUCATION

64 Perinne voimavarana  - tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä | Tradition as a strength - Lapinjärvi presents the future of countryside living
68 Energiatehokas kyläkoulu puusta - Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle | Energy-efficient village school made from wood - a nearly zero energy school for Laukaa 
72 KOKKO Kokkolan uusi urheilukeskus | Kokkola's new sports centre

PROFIILI | PROFILE

80 Arvot ohjaamaan julkista rakentamista | Values-driven public construction projects
82 Tekijät | Credits


ILMOITTAJAT