Olet täällä

Puu-lehti 2/2016

Tässä numerossa aiheena on pienimuotoinen puurakentaminen ja puu sisätiloissa. Pienimuotoinen rakentaminen kertoo suurta rakentamista aidommin puun mahdollisuuksista, tahdosta ja taidosta sen käyttämiseen. Pienissä rakennuksissa määräykset eivät estä puun käyttöä. Puu saa vapaasti näkyä rakenteissa ja pinnoissa, kun niin halutaan. Tutkimusten mukaan puun käytölle sisätiloissa on myös muita kuin esteettisiä perusteita. Puupinnat mm. parantavat sisäilman laatua ja ihmisten hyvinvointia. Vaikka vielä ei tiedetä, mistä puun myönteiset vaikutuksen johtuvat, löydökset ovat jo lisänneet kiinnostusta puun käyttöön myös suurissa kohteissa.

Lue e-lehtenä: http://proofer.faktor.fi/epaper/Puu216/

SISÄLTÖ | CONTENT 2/16

PÄÄKIRJOITUS | LEADER

5 Pieni on kaunista | Small is beautiful

UUTTA | WHAT’S NEW

6 Tuotteita ja uutisia | Products and news

RAKENNETTU | BUILT

10 Talo H | House H - Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy
16 Hevostalli Kekkapää | Stable Kekkapää - POOK Arkkitehtitoimisto Oy
22 Talo Åkerudden | House Åkerudden - Mathias Nyström, arkkitehti
28 Ilona Ristan puuseinät ja -reliefit | Ilona Rista’s wooden walls and reliefs
34 Helsinki-pientalo | Helsinki Type House - AFKS Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

PUUSTA | FROM WOOD

44 Puupintojen terveysvaikutukset sisätiloissa | Health effects of wood surfaces in indoor spaces

MATERIAALITIETO

46 Puun pintakäsittely sisätiloissa

MAAILMALLA | ABROAD

52 Villa Aspvik - Andreas Martin-Löf Arkitekter/AML Shop

TULOSSA | COMING

58 As Oy Seinäjoen Mäihä

PROFIILI | PROFILE

66 Ilona Rista tuo puun kulisseista näyttämölle | Ilona Rista brings wood from behind the curtain onto the stage
70 Tekijät | Credits


ILMOITTAJAT