Olet täällä

Paloturvallinen puutalo - Asuin- ja toimitilarakentaminen

Puuinfo on julkaissut maaliskuussa 2018 Paloturvallinen puutalo -ohjeen, joka perustuu vuoden vaihteessa voimaan astuneisiin uusiin palomääräyksiin. 

Ohjeen tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Ohje koostuu painetusta perusosasta ja sen kolmesta vain sähköisesti julkaistavasta liitteestä. Varsinaiset suunnittelu- ja mitoitusohjeet perusteineen sisältyvät perusosaan. Tutustu ohjeen sisältöön tarkemmin. Oman ohjeen voi tilata täältä.

Liitteen 1 taulukoihin on koottu keskeiset erityyppisiä rakennuksia koskevat paloturvallisuusvaatimukset. Liite 2 sisältää puurakenteiden palomitoitukseen liittyviä esimerkkilaskelmia. Liitteessä 3 on paloturvallisten puurakenteiden esimerkkirakenteita ja -liitoksia.

Oppaan laatimisen on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö


Vuoden 2018 painoksen julkistus ja jakelu toteutetaan kevään 2018 "PaloRoadShown" yhteydessä.

Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta, julkaistu 12.12.2017