Olet täällä

Oulun Puu-Linnanmaa

Oulun Linnanmaan on ensimmäinen Suomen moderneista puukaupunkialueista. Tämä koerakennushanke käynnistettiin vuonna 1997 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion tutkimusryhmän toimesta professori Jouni Koiso-Kanttilan ideoimana.

Oulun Puu-Linnanmaan Moderni puukaupunki alue on noin 12 hehtaarin laajuinen 2-3-kerroksisten puukerrostalojen ja puisten pienkerrostalojen koerakentamisalue. Alueen kaavoitussuunnittelu on tehty Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston puustudiossa. 

Alueen kokonaiskerrosala on noin 25 000 k-m2 ja asuinkerrosala noin 20 000 k-m2. Asuinrakennuksia alueen kuudessa korttelissa on yhteensä 45 ja asuntoja 308 kpl, noin 450−500 asukkaalle.

Alueen kaikissa kuudessa korttelissa on ollut eri rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Näin mahdollisimman moni eri taho on voinut hankkeen puitteissa saada kokemusta puurakentamisesta. Eri kortteleissa on käytetty rakentamisessa myös erilaisia rakenne- ja rakennusosaratkaisuja, näin alueella on voitu kokeilla erilaisia tuotteita ja tekniikoita eri taloissa. Koska kaikilla kortteleilla on myös eri arkkitehtisuunnittelijat, on se johtanut alueen alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti rakennusten arkkitehtuurin ja detaljoinnin vaihtelevuuteen.

Alueen kaikki rakennukset ovat puujulkisivuisia ja pääosin puurunkoisia. Alue valmistui 2003.

Oulun Puu-Linnanmaa palkittiin vuoden 2003 Puupalkinnolla. Kohde on esitelty PUU-lehdessä 2/2003 sekä kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri.