Olet täällä

Oulun Kaakkurin Kiviharju

Oulun Kaakkurin Kiviharjun kaupunkimainen pientaloalue koostuu yhdeksästä puutalokorttelista, joissa on yhteensä 50 asuntoa. Alue jakaantuu neljään eri taloyhtiöön. Kohteen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy Oulusta ja rakentanut Skanska Talonrakennus Oy. Alue edustaa esimerkillisellä tavalla Suomessa uudentyyppistä tuottajamuotoista kaupunkipientalojen aluerakentamista, jossa yhdistyvät yhtiömuotoisen asumisen vaivattomuus, kohtuuhintaisuus sekä omakotiasumisen yksityisyys, mukavuus ja hallittu yksilöllisyys.

Korttelit muodostuvat katosten, autotallien ja varastorakennusten avulla toisiinsa kytketyistä pientaloista. Kullakin asunnolla on oma yksityinen etu- ja takapihansa. Asuntojen koot vaihtelevat 95,5-134 m2:iin. Kunkin asuinrakennuksen yleishahmo ja pohjaratkaisu ovat selkeitä. Rakennusten suorakaiteen muotoista ja harjakattoista perusmassaa on rikastutettu varasto-, katos-, terassi-, lasikuisti-, kesäkeittiö- ja aitaratkaisuilla asukkaan valintojen mukaisesti. Asukkaat ovat saaneet valita myös talonsa puujulkisivujen päävärin arkkitehdin määrittelemistä perusvaihtoehdoista. Kohteesta saadun asukaspalautteen mukaan Skanska Talonrakennus Oy:n kehittämälle pientalokonseptille näyttäisi olevan kasvavaa kysyntää.

Kohde on esitelty kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.