Olet täällä

Oulun Jylkynkankaan Hirsiraitti

Oulun Jylkynkankaalle rakennetun Asunto-osakeyhtiö Oulun Hirsiraitin tavoitteena on ollut koerakennuskohteena osoittaa hirren käyttökelpoisuus kaupunkimaisilla asutusalueilla. Arkkitehti Päivi Tiitto (os. Riikola) on tehnyt alueen kokonaissuunnitelman arkkitehtidiplomityönään Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudiossa osana Moderni kaupunkihirsitalo -projektia. Alueen muina yhteistyötahoina ovat olleet Hirsitaloteollisuus ry ja Oulun kaupunki. Kohteen pääurakoitsijana on ollut Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy. Alue valmistui 2006.

Suunnitelma perustuu korttelin keskellä kulkevaan kylämäiseen raittiin, jonka varrelle rakennukset on sijoitettu tiiviisti perinteisten suomalaisten puukaupunkien ja -kylien tapaan. Hirsikorttelissa on yhteensä 10 asuntoa. Puolitoista- ja kaksikerroksiset talot sisältävät ratkaisut erityyppisille tonteille ja erikokoisille asunnoille. Kortteliin laaditun yksityiskohtaisen rakentamistapaohjeen tavoitteena on ollut varmistaa korttelin laadukas toteutus ja hirsitalojen moderni ilme ja yhtenäisyys. Suunnitelmia ja rakentamistapaohjeistusta voidaan käyttää myöhemminkin hirsitalotehtaiden kaupunkimallistojen kehitystyössä sekä esimerkkinä uusia kaupunkihirsitaloalueita suunniteltaessa.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/2004 ja kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.