Olet täällä

Puukerrostalo

  1. Kerrokselliset rakenteet antavat hyvän ilmaääneneristyksen.
  2. Askelääneneristyksen vuoksi välipohjista tehdään erittäin jäykkiä ja niissä käytetään painoa.
  3. Maantasokerroksen ulkoverhouksena käytetään palosuojattua puuta, rappausta tai muuta sellaista materiaalia, joka estää ulkoisen palon (esim. autopalo tai ilkivalta) leviämisen talon julkisivuun.
  4. Julkisivujen tuuletusvälin palokatkot estävät palon leviämisen julkisivua pitkin.
  5. Paloräystäs estää palon leviämisen ullakkotilaan.
  6. Kantavat rakenteet suojaverhotaan 10 tai 30 minuutin rakenteella, jossa kantavaa rakennetta vasten oleva kerros on A-luokkaa. Sisäpinnoissa voidaan käyttää puuta.
  7. Puukerrostalot varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä. Vesisumusammutusjärjestelmän tilavaraukset ovat pienet: huoneistossa kulkevan putken läpimitta on 12 mm ja vesisäiliön koko tavallisesti 1,5–2 m3.
  8. Runkorakenteisiin on useita erilaisia vaihtoehtoja: rankarakenne, massiivipuurakenne ja pilari-palkkirakenne.