Olet täällä

Energialaskurit

Tästä osiosta löydät Excel-pohjaiset U-arvolaskurit. U-arvon laskennassa käytetään seuraavia laskentamenetelmiä:

  • Puurakenteet: SFS-EN ISO 6946
  • Maanvarainen alapohja: EN ISO 13370

Tutustu laskureihin

E-lukulaskuri auttaa käyttäjää hankesuunnitteluvaiheessa valitsemaan kohteeseen oikeat rakenteet (U-arvot), jotta tavoiteltu E-luku on mahdollista saavuttaa. Laskuri perustuu 1.7.2012 voimaan astuneisiin energiatehokkuusvaatimuksiin.

Laskuri soveltuu kaikkien rakennusluokkien tarkasteluun joille on asetettu vaatimuksia E-luvun osalta.

Tutustu