Olet täällä

Pientalon liittymät

6.0 LIITTYMÄT

Rakennukseen tarvitaan:

  • sähköliittymä (rakennusaikainen ja pysyvä)
  • vesi- ja viemäriliittymä
  • puhelinliittymä
  • katuliittymä
  • mahdollinen kaukolämpöliittymä

Liittymät tilataan paikallisilta sähkö-, vesi- ym. laitoksilta. Samalla solmitaan tarvittavat sopimukset. Sopimusehtoihin tulee tutustua huolellisesti. Samalla asiakasta neuvotaan miten liittymien kanssa menetellään.

Tavallisesti kyseiselle laitokselle tulee toimittaa asemapiirros joko tiedostona tai muovikopioina. Laitoksilta saa myös tarvittavat liittymälausunnot LVIS -suunnittelijoita ja rakennuslupaa varten. LVIS -suunnitelmat tulee hyväksyttää ko. laitoksilla.

Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien rakentamisesta vastaavat ko. laitokset.

Rakennuskustannukset voivat sisältyä liittymismaksuun tai ne laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan. Liittymät rakennetaan tavallisesti vain tontin rajalle. Liittymän rakentamisesta tontin rajalta rakennukseen huolehtii rakentaja tai se laskutetaan erikseen.

Katuliittymästä neuvotellaan katuosaston kanssa. Katuliittymän rakentamista varten on yleensä omat ohjeensa. Muista katsoa myös asemakaavaan merkityt ehdot liittymän rakentamisesta.