Olet täällä

Pientalohankkeen hankintavaihe

Hankintavaiheessa rakennuksen aikaansaamiseen tarvittavat työt ja materiaalit jaetaan hankintakokonaisuuksiin, jotka kilpailutetaan. Kaikelle työlle ja materiaalille kannattaa olla toimittaja valittuna ennen kuin rakentaminen aloitetaan.

3.0 HANKINNAT

Hankintojen järjestelyssä keskeisiä tehtäviä ovat:

 • kohteen jakaminen hankintakokonaisuuksiin
 • hankinta-asiakirjojen laatiminen
 • tarjouskyselyiden toteuttaminen
 • toteuttajien valinta ja sopiminen

Lähtötietona tässä toimivat laaditut suunnitelmat ja rakentamisen aikataulu.
Hankintojen järjestely ja hoitaminen on aikaa vievää puuhaa. Siksi hankintakokonaisuuksia kannattaa yrittää niputtaa mahdollisuuksien mukaan laajoiksi kokonaisuuksiksi. Laajemmat kokonaisuudet ovat myös tarjoajille houkuttelevampia kuin yksittäisten osien kaupat.
Hankintojen järjestämisessä sinua voivat auttaa myös suunnitteluryhmäsi jäsenet. Tarvittaessa voidaan käytää erillisen projektijohto- tai rakennuttajakonsultin palveluita.


3.1 JAKO HANKINTOIHIN JA VERTAILUHINNAT

Pientalon hankintakokonaisuuksia päätettäessä on tärkeää, että ne yhdessä kattavat koko talon. Koko talon tarvitsemat työt ja materiaalit tulee kuulua johonkin hankintakokonaisuuteen vaikka esim. jokin työ olisi tarkoitus tehdä omatoimisesti.

Hankintakokonaisuuksien määrä ja sisältö riippuvat toteutustavasta, toisin sanoen tehdäänkö talo paikalla rakentaen, elementeistä talopakettina vain ns. avaimet käteen toimituksena.

Paikalla rakennettaessa työt ja materiaalit voidaan kilpailuttaa yhdessä tai erikseen. Materiaalihankintoja varten tarvitaan määräluettelot. Ne voi teettää joko suunnittelijalla tai erillisellä määrälaskijalla. Elementtitoimituksissa niiden valmistaja vastaa tavallisesti elementtien suunnittelusta ja paikalleen asennuksesta. Avaimet käteen toimituksessa on keskeistä määrittää jo tarjouskyselyvaiheessa tarkasti haluttu laatutaso materiaalien, viimeistelyn ym. suhteen.

Mikä tahansa tapa valitaankin, hankintakokonaisuuksille kannattaa laskea kustannuslaskelmasta vertailuhinnat. Näin tietää, ovatko saadut tarjoukset laaditun kustannusarvion raameissa.

Työurakoissa perusjako on tavallisesti:

 • maankaivu ja -siirtotyöt
 • rakennustekniset työt
 • perustukset
 • talorakenteet mukaan lukien eristys, levytys, ulkoverhous, ikkunat ja ovet
 • vesikatto
 • LVIS -työt
 • sisävalmistustyöt
 • puutyöt (esim. sauna, sisäportaat jne.)
 • maalaus- ja tasoitustyöt
 • laatoitustyöt
 • muuraustyöt
 • pihatyöt

Materiaalitilausten ensimmäinen vaihe on laskea, kuinka paljon ja mitä rakennustarvikkeita tarvitaan. Yleensä määrälaskelmat toimittaa rakennuksen suunnittelija. Alustavat määrälaskelmat voi tehdä myös itse.

Jos rakennuksesta on jo laadittu runko- ja palkistopiirustukset, määrälaskenta on varsin helppoa. Kuvista lasketaan, montako runkotolppaa ja montako metriä sidepuita tarvitaan jne.

Jos talosta ei vielä ole erillisiä runkokuvia, puutavaran määrä voidaan arvioida karkeasti seinien juoksumetri-en ja ala- ja välipohjien pinta-alojen mukaan. Runkotolppien lukumäärä saadaan karkeasti jakamalla seinien juoksumetrimäärä 0,6:lla. Sidepuiden metrimäärä puolestaan saadaan kertomalla seinien juoksumetrit kol-mella. Laskenta tehdään jokaisessa kerroksessa erikseen ja tulos lasketaan yhteen. Vastaavasti palkkien yhteenlaskettu metrimäärä saadaan jakamalla ala- ja välipohjien pinta-ala 0,6:lla ja lisäämällä tähän tason ympärysmitta. Puutavaran tarkat koot ja määrät tulee kuitenkin saada rakennesuunnittelijalta. Lisäksi tilattavissa määrissä tulee ottaa huomioon työmaalla syntyvä materiaalihukka. Sen suuruus vaihtelee mutta on tavallisesti noin 10 %.

Määrien ohella materiaalitilauksia tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon rakennusaikataulu ja toimittajien ilmoittamat toimitusajat kullekin tuotteelle. Toimitusajan ollessa yksi viikko tavara tulee tilata työmaalle vähin-tään viikkoa ennen kuin sitä tarvitaan. Toimitusajat saattavat vaihdella. Yleensä ne ovat kesällä muuta vuotta pidemmät.

Tilausta tehtäessä tulee ilmoittaa selvästi:

 • mitä tarvikkeita tarvitaan ja kuinka paljon
 • koska tarvikkeet tarvitaan työmaalla ja mihin siellä ne pitää toimittaa
 • missä järjestyksessä tarvikkeiden tulee olla työmaalla

Tällöin tavarantoimittaja voi tarkistaa, että kyseisiä tarvikkeita on saatavilla ja antaa tilausvahvistuksen. Samalla tavarantoimittaja voi ohjelmoida toimituksen omaan aikatauluunsa ja varata sopivan kuljetuskaluston. Tavarantoimittaja pakkaa tarvikkeet siten, että työmaalla purettaessa ne tulevat oikeaan järjestykseen.

Useimmilla tavarantoimittajilla on valmiita tilauslomakkeita, joissa on otettu huomioon tuotteet, toimitusajankohta ja pakkausjärjestys ja jota käyttämällä tilauksen tekeminen on helppoa.

Puuelementtitoimituksissa niiden valmistaja vastaa tavallisesti elementtien suunnittelusta ja paikalleen asennuksesta. Alustavaan tarjouskyselyyn riittävät pääpiirustustasoiset suunnitelmat sekä tarvittaessa alustavat rakennesuunnitelmat. Puuelementtitoimituksissa alustavan tarjouksen hyväksyminen johtaa siihen, että val-mistaja tekee tuotantoaikatauluunsa varauksen kohdetta varten sovitun aikataulun mukaan. Tämän jälkeen tarkennetut suunnitelmat mukaan lukien myös LVIS -suunnitelmat toimitetaan valmistajalle, jotta tarvittavat rakenteelliset ja LVIS putkivaraukset osataan tehdä valmiiksi elementteihin. Samalla täsmennetään element-tien asennusaikataulu.

3.2 TARJOUSKYSELYT

Varsinaisena tarjouspyyntölomakkeena kannattaa käyttää valmiita lomakkeita, joita saa esim. Rakennustiedosta. Niissä on otettu huomioon kaikki sopimustekniset, vastuu ym. asiat valmiiksi.

Hankinta-asiakirjoihin liitetään mukaan kohteen suunnitelmat ja aikataulu. Alustavissa kyselyissä riittävät hyvin rakennuslupatasoiset kuvat ja alustavat rakennesuunnitelmat. Periaate on, että tarjouskyselyn jälkeen suunnitelmiin ei enää saisi tulla suuria muutoksia.

Tarjoajille kannattaa soittaa etukäteen ja varmistaa näiden kiinnostus tarjota kohde. Samalla kannattaa kertoa hankkeen aikataulu ja kysyä missä muodossa tarjouspyyntöasiakirjat halutaan. Laskenta-ajan ei tarvitse olla pitkä. Pari viikkoa riittää hyvin alustavan tarjouksen laatimiseen.

Tarjoajat vastaavat tarjouskyselyihin kirjallisesti (tai sähköpostilla jos niin on sovittu). Tarjouksen yhteydessä saa arvioidun kokonaishinnan, listan siitä mitä hintaan kuuluu, mikä on asennettuna, mikä työmaalle toimitettuna ja maksuaikataulun.

Parhaiden tarjoajien kanssa käydään neuvottelu, jossa tarjous käydään läpi kohta kohdalta ja täsmennetään tarvittaessa. On erittäin tärkeää varmistua siitä, että toimittajat ovat sitoutuneet sovittuun aikatauluun. Toteuttajia valittaessa pääsuunnittelijan tulee olla mukana neuvotteluissa.

Sopimukset tulee aina tehdä kirjallisesti. Usein samaa lomaketta käytetään sekä tarjouspyyntöön, tarjoukseen että sopimiseen. Näin osapuolilla pysyy koko ajan muistissa se miten ja mihin on päädytty ja mistä on sovittu.

Sopimukset tehdään kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimuksiin määritetään myös toimitusehdot ja maksuaikataulu. Siihen voidaan määrittää myös viivästyssakko, jos työt eivät tule ajallaan tehdyksi.