Olet täällä

Levyjäykisteen mitoitusohjelma

Ohjelma koostuu kahdesta mitoitusosiosta, jotka ovat "Levymitoitus" ja "Rakennemitoitus". Niillä mitoitetaan rakennuksen levyjäykistys, joka koostuu rankarungon ja rakennuslevyn muodostamasta kokonaisuudesta. Jäykistävänä levynä voidaan käyttää vaneri-, lastu- tai kipsilevyä. Jäykistävät levyt voivat olla rankarungon toisella tai molemmilla puolilla. Ohjelmalla voidaan tarkastella sekä seinä- että vaakarakenteiden jäykistysmitoitusta, sillä rakennuslevyjen kiinnitystapa otetaan mitoituksessa huomioon.

Osiot toimivat täysin toisistaan riippumattomina, joten niitä voidaan käyttää erillisinä ohjelmina. Mitoitusmenetelmänä käytetään ohjeen RIL 205-1-2017 kohdassa 9.2.4.3S esitettyä Eurokoodin mahdollistamaa kansallista menetelmää.

Levyjen lujuusarvot ja liitinlujuudet ovat Eurokoodin mukaiset. Levy- ja liitinkirjastoon on koottu valmiiksi yleisesti käytettyjä tuotteita. Suunnittelija voi halutessaan lisätä tuotteita kirjastoon.

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Puuinfo Oy, versio 1.3, päivitetty 1.9.2017 (uudet varmuuskertoimet)