Olet täällä

Alapohjan U-arvon määrittäminen

Tällä ohjelmalla voidaan laskea maanvaraisen alapohjan U-arvo. Alapohja voi olla maanpäällinen tai lämmitetyn kellarin alapohja. Maanpäällisen alapohjan U-arvon laskennassa voidaan huomioida mahdollinen lisäeristys alapohjan reunassa. Kellarin alapohjan U-arvon laskennassa huomioidaan myös kellarin maanvastaisten seinien vaikutus alapohjan U-arvoon (kellarin tehollinen U-arvo). U-arvon laskennassa käytetään standardin EN ISO 13370 mukaista laskentamenetelmää.  

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Puuinfo Oy, versio 1.01, 3.11.2011 (desimaaleja lisätty tulokseen)

Mikäli mitoitusohjelmat eivät aukea, tarkista makrojen suojausasetus. Jos suojaus on päällä eivät mitoitusohjelmien makrot toimi.

Suojauksen poistaminen excel 2007

  1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta vasemmasta yläkulmasta ja valitse sieltä Excelin asetukset.
  2. Valitse Valvontakeskus, valitse Valvontakeskuksen asetukset ja valitse Makrojen asetukset.
  3. Valitse haluamasi asetukset: Ota käyttöön kaikki makrot (ei suositella, saattaa sallia mahdollisesti haitallisen koodin suorittamisen) Valitse tämä asetus, jos haluat sallia kaikkien makrojen suorittamisen. Tätä asetusta ei suositella, koska se jättää tietokoneen suojaamattomaksi vahingollista koodia vastaan.

Jos et halua, että suojaus on aina poistettu, muista palauttaa suojaustaso takaisin.