Olet täällä

Mikkelin Orijärvi

Orijärven noin 30 hehtaarin suuruiselle ranta-alueelle ollaan viimeistelemässä puista pientalomiljöötä, jonne sijoittuu reilut 200 asuntoa noin 600 asukkaalle. Orijärven alueella on haluttu tarjota viime vuosina eri puolilla maata tehdyn puuteknologisen tuotekehitystyön tuloksille testausmahdollisuus samalla kun on pyritty hyödyntämään myös perinteisen puurakentamistavan parhaita puolia.

Mikkelin kaupunki on itäisen Metsä-Suomen kuntana näkyvästi edistänyt viihtyisää ja kestävää puurakentamista.  Mikkelin taajamarakenteeseen luontevasti liittyvän alueen rakentaminen on alkanut vuonna 2000.

Alueen suunnittelusta järjestettiin viidelle arkkitehtityöryhmälle kutsukilpailu, jonka voittivat Arkkit.tsto Mertaoja / Pertti Mertaoja ja Arkkit.tsto Tilatakomo Oy / Taina Jordan.  Ehdotuksen kaavaratkaisu perustuu liikennejärjestelyyn, jossa sormimaisten pihakatujen varsille ryhmittyvät puurakennuskorttelit lomittuvat luontoon. Suunnitelman mukainen alue on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen. Alueella pihakadunvarsien rakennusmassoittelu on tarkoituksenmukaisesti sattumanvaraista. Tämän voidaan katsoa jatkavan savolaista rakennusperinnettä. Alueella on tavoiteltu myös yksikerroksisten pientaloratkaisujen, pienkerrostalojen, työpajojen ja piharakennuksiin sijoitettavien sivuasuntojen toteuttamista pihakatukortteleihin, millä on ollut määrä monipuolistaa alueen toimintaa, asujaimistoa ja asuntojen hallintatapaa.

Kohde on esitelty kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri.