Olet täällä

Lohjan Haikari

Lohjan Haikarinniemen alueesta käytiin ideakilpailu vuonna 2002. Kilpailulla etsittiin innovatiivisia ratkaisuja käytöstä poistuneen kalkkikaivosalueen muuntamisesta arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi asuinalueeksi, jonka pääasiallisena rakennusmateriaalina on puu.

Ideakilpailussa Lohjan kaupungin yhteistyökumppaneina olivat TKK:n arkkitehtiosasto sekä puunjalostustekniikan osaston puutekniikan laboratorio, Wood Focus Oy, Ympäristöministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

Alueen rakenteellisena selkärankana toimii kokoojakatu, joka muokkautuu jo olemassa olevista kaduista. Katua reunustavat pääasiassa 1-2-kerroksiset rivi- tai pienkerrostalot. Näiden taakse, korttelien sisäosiin jäävät pienemmät pari- tai rivitalot sekä omakotitalot. Haikarinkadun varteen on osoitettu tontit kolmelle 4-kerroksiselle puukerrostalolle.

Kortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 6,7 ha. Kerrosalaa kaikkine piharakennuksineen on noin 28 000 m2, mikä tarkoittanee n. 450 uutta asukasta.

Haikarin ensimmäiset omakotiasukkaat muuttivat alueelle vuonna 2007 ja ensimmäinen rivitalokohde valmistui vuonna 2008. Alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen on edennyt pitkälle ja Kaivoslammenpuistoa rakennetaan parhaillaan. Ensimmäisestä rakennusvaiheesta käytiin laatuperusteinen tontinluovutuskilpailu vuonna 2006. Omakotitontit eivät kuuluneet kilpailualueeseen vaan ne myytiin erikseen.