Olet täällä

Lahden Kariston Järvenpää

Kariston alueen suunnitteluperiaatteita on haettu muun muassa englantilaisista puutarhakaupungeista ja suomalaisista puukaupungeista. Karistossa asumisessa on haluttu painottaa urbaania pientalomiljöötä, yksilöllisiä tyylejä ja persoonallisuutta.

Lahden itäpuolella Kymijärven rannalla sijaitsevan Kariston Moderni puukaupunki -alueen koko on noin 850 hehtaaria. Sen on määrä tarjota valmistuessaan koti 10 000 asukkaalle sekä lisäksi noin 1 500 työpaikkaa. Rakennusoikeudeltaan yli 200 000 kem2:n suuruista Kariston asuinaluetta on kaavoitettu reilun 20 000 kem2:n suuruisina osa-alueina. Kariston aloitusalueen, Järvenpään, asuinalue käsittää 61 omakotitonttia sekä neljä tonttia tuottajamuotoiseen tiiviimpään rakentamiseen. Omakotitonttien koot vaihtelevat 439–1347 m2:iin, ja niiden rakennusoikeus kaksikerroksista asuinrakennusta varten on korttelista riippuen 250, 350 tai 400 kem2.

Lue lisää.