Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutusohjelman sisältö 2015

Aikataulu ja alustava sisältö

© Puuinfo Oy

Moduuli 1: Puuelementtistandardit, Palomääräykset, Rakenneosien stabiliteetti, CLT
26.-27.8.2015

 • Johdanto kurssin sisältöön
 • Materiaalit ja komponentit
 • RunkoPES
 • HalliPES
 • Palomääräykset
 • Stabiliteetti voimien syntyminen                        

Moduuli 2: Suuren jännevälin pääkannattimet, Liittorakenteet, Puusillat
16.-17.9.2015

 • Suurten jännevälin kantavat rakenteet
 • Yhdistelmärakenteet
 • Puusillat

Moduuli 3: Liitosten mitoitus, Rakennusten stabiliteetti
7.-8.10.2015

 • Liittimien ja liitoskokonaisuuksien mitoitus
 • CLT-rakenteiden mitoitus
 • Jäykistävien rakenneosien mitoitus
 • Dynaaminen mitoitus

Moduuli 4: Rakenteiden palomitoitus, Toiminnallinen palomitoitus
28.-29.10.2015

 • Palomitoitus EN 1995-1-2 mukaan
 • Palomitoituksen yleiset periaatteet
 • Palosuojaamattoman rakenteen hiiltymämitoitus
 • Palosuojatun rakenteen hiiltymämitoitus
 • Osastoivan rakenteen mitoitus
 • Liitosten palomitoitus
 • Toiminnallinen palomitoitus

Moduuli 5: Talotekniikka, Värähtelymitoitus, Äänitekniikka, Kosteustekniikka
18.-19.11.2015

 • Puukerrostalojen ja -hallien talotekniikka
 • Reiät ja lovet
 • Läpivientien palo- ja ilmatiivistys
 • Puukerrostalon äänitekniset rakenteet
 • Kosteuden huomioiminen puurakenteiden suunnittelussa

Moduuli 6: Talotekniikka, Värähtelymitoitus, Äänitekniikka, Kosteustekniikka
9.-10.12.2015

 • Energialaskelmat
 • Korjausrakentaminen
 • Pitkäaikaiskestävyys
 • Kerrostalojen korjaaminen ja lisärakentaminen                     
 • Excursiopäivä

Moduuli 7: Opintomatka Ranskaan (Helsinki - Pariisi - Lyon - Grenoble - Geneve - Helsinki) Omakustanteinen
22.-25.10.2015

Matkalla tutustutaan muun muassa koulurakentamiseen ja liikuntahalleihin sekä muuhun puuarkkitehtuuriin ja –rakentamiseen. Matkalla tavataan suomalainen puuarkkitehti Olavi Koponen. Hän myös suunnittelee kohdevierailut Lyonin ja Grenoblen alueella.

Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: Opintomatkat

Tenttipäivät: 12. tai 14.12.


Hinta

Kurssi on sille hyväksytyille opiskelijoille ilmainen. Kurssiin liittyvä opintomatka on vapaaehtoinen ja  omakustanteinen.

Opintopisteet

Koulutuksesta myönnetään opintopisteitä maksimissaan 7,5 op.Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Teoriaopinnot: 3,5 op
 • Laskuharjoitukset: 3,5 op
 • Opintomatka: 0,5 op
 • Tentti:  Opintopisteet edellyttävät tentin hyväksyttyä suorittamista

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Tecnopolis Espoo, Tekniikantie 12, 02150 Espoo.

Tiedot lyhyesti:

Koulutuspaikka: Tecnopolis Espoo, Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Ajankohta: 26.8. - 14.12.2015
Yhteyshenkilö: Hilppa Junnikkala, puh. 040 940 1300
hilppa.junnikkala@puuinfo.fi
 

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. © Puuinfo Oy