Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutus 2015

Puuinfo järjestää syksyllä 2015 Vaativien puurakenteiden suunnittelu-koulutuksen. Koulutus on uusinta vuoden 2014 Tupla-A -koulutuksesta, jonka ohjelmaa on päivitetty ja täydennetty kurssilaisilta ja suunnittelutoimistoilta saatujen palautteiden pohjalta. Koulutus on FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa. Koulutusta rahoittaa Suomen Metsäsäätiö sekä Yrjö ja Senja Koivusen säätiö.

Koulutuksen aiheina ovat vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet. Koulutus järjestetään moduuleissa, joihin liittyy tutustumiskäynti joko teollisuuteen tai työmaille. Kurssiin sisältyy vapaaehtoinen opintomatka ja kurssi päättyy tenttiin.

Koulutus koostuu teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja tentistä. Esimerkkilaskelmien soveltaminen ja kurssiin liittyvä opintomatka ovat osin vapaaehtoisia osallistujan opintopistetarpeen mukaan.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennus-insinööreille, joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. Koulutukseen voidaan ottaa myös rakennusalan opettajia ja viranomaisia.

Osallistujilla oletetaan olevan perustiedot puurakenteiden suunnittelusta (noin 3 op) ja toivotaan olevan aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Koulutuksen tarkoitus on täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot tulee osallistujalla pääsääntöisesti olla.

Koulutuksen sisältö (alustava)

Koulutuksen sisällöstä on laadittu alustava ohjelma, josta selviää tunnin teoriasisältö ja esimerkkiharjoitukset. Moduulien väleissä oppilaat soveltavat harjoituksissa kurssilla läpikäytyjä esimerkkilaskelmia käytäntöön. Kurssi päättyy tenttiin. Katso koulutuksen alustava sisältö.

Koulutukseen kuuluu myös vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka, joka on kestoltaan neljä päivää ja se suuntautuu Keski-Eurooppaan.

Hinta

Kurssi on sille hyväksytyille opiskelijoille ilmainen. Kurssiin liittyvä opintomatka on vapaaehtoinen ja  omakustanteinen.

Opintopisteet

Koulutuksesta myönnetään opintopisteitä maksimissaan 7,5 op.

Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Teoriaopinnot: 3,5 op
  • Laskuharjoitukset: 3,5 op
  • Opintomatka: 0,5 op
  • Tentti:  Opintopisteet edellyttävät tentin hyväksyttyä suorittamista

Aikataulu

MODUULI 1: 26. - 27.8.

MODUULI 2: 16. - 17.9.

MODUULI 3: 7. - 8.10.

MODUULI 4: 28. - 29.10.

MODUULI 5: 18. - 19.11.

MODUULI 6: 9. - 10.12.

Tenttipäivät: 12.12 tai 14.12.

Opintomatkan (4 pv) ajankohta täsmentyy myöhemmin. 

Katso moduulien tarkempi sisältö.

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään Tecnopolis Espoo, Tekniikantie 12, 02150 Espoo.


Tiedot lyhyesti:

Koulutuspaikka: Tecnopolis Espoo, Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Ajankohta: 26.8. - 14.12.2015
Yhteyshenkilö: Hilppa Junnikkala, puh. 040 940 1300
hilppa.junnikkala@puuinfo.fi