Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen sisältö

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. © Puuinfo Oy

Moduuli 1: Materiaalit ja komponentit, RunkoPES, HalliPES, Palomääräykset, CLT rakentaminen

 • Materiaalit ja niiden jalosteet
 • Puukerrostalon palomääräykset
 • Puuhallin palomääräykset
 • Puukerrostalon rakenteiden valinta
 • RunkoPES ja HalliPES
 • CLT-rakentaminen
 • Puukerrostalotyömaan käytännöt                  

Moduuli 2: Suuren jännevälin kantavat rakenteet, Yhdistelmärakenteet, Puusillat, Hirsirakenteet

 • Puuhallien pääkannattimien yleisesittely
 • 3-nivelkaari
 • Muuttuvan poikkileikkauksen palkit
 • Kaarevanurkkainen 3-nivelkehä
 • Tappivaarnaristikko
 • Mekaanisesti koottu pilari
 • Vetotangolla vahvistettu palki
 • Liimapuupilarin hankolautaliitos
 • Liimapuupilarin momenttijäykkä liimaruuviliitos
 • Puu-betoni - liittorakenne
 • Puusillat yleisesti
 • Hirsirakentaminen
 • Rakenneosan stabiliteettituenta
 • Jäykistävä rankaseinä
 • NR-rakenteet

Moduuli 3: Liitosten mitoitus, Rakenneosien stabiliteettituenta, Rakennuksen jäykistäminen, NR-rakenteet

 • NR-ristikkoyläpohjan jäykistys
 • Levyjäykistys puukerrostalossa
 • Mastopilarihallin jäykistys
 • Puikkoliitosteoria ja vinoruuviliitos
 • Tappivaarna ja pultti
 • Hammasvaarna ja rengasvaarna
 • Puusta murtuminen ja poikittainen veto
 • CLT levyjen väliset ruuviliitokset ja tärinäeristimien vaikutus
 • Puurakenteiden kiinnikkeet

Moduuli 4: Rakenteiden palomitoitus, Toiminnallinen palomitoitus, Sprinklaus puukerrostalossa, Palotekniset läpiviennit puurakenteissa

 • Palosuojaamaton puurakenne
 • Osastoiva puurakenne
 • Levysuojatun rakenneosan palomitoitus
 • Palosuojaamaton puikkoliitos
 • Liitosten palosuojausratkaisut puurakennuksissa
 • Palosuojatun puikkoliitoksen mitoitus
 • Uudet palomääräykset
 • Toiminnallisen palomitoituksen hyödyntäminen puurakennuksissa
 • Automaattiset sammutusjärjestelmät
 • Talotekniikan palotekniset läpiviennit puurakenteissa

Moduuli 5: Puurakennuksen talotekniikka, Värähtelymitoitus, Jatkuva sortuma, Äänitekniikka puutalossa, Puurakenteiden kosteuden hallinta

 • Taloteknisen suunnittelun tavoitteet puukerrostaloissa
 • Reiät ja lovet
 • Lämpö- ja kosteustekninen mitoitus puurakenteissa
 • Puuvälipohjan värähtelymitoitus
 • Jatkuvan sortuman estäminen asuinrakennuksessa ja hallissa
 • Äänitekniikka puukerrostalossa
 • Tärinäeristimet puurakentamisessa
 • Kosteuden- ja kuivumisenhallinta

Moduuli 6: Puurakennuksen elinkaarisuunnittelu, Hiilijalanjälki, Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen

 • Puurakennuksen elinkaarisuunnittelu
 • Ympäristösuorituskyvyn laskentamenetelmät
 • Korjaaminen ja energiatehokkuuden parantaminen puurakenteilla
 • Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen
 • Excursiopäivä

Opintomatka

 • Omakustanteinen opintomatka Keski-Eurooppaan, kesto 4 päivää.