Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutus

Puuinfo on järjestänyt neljä kertaa Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (Vaapu-koulutus). Koulutuksen sisältö perustuu vuosien 2014, 2015, 2016 ja 2017 koulutuksiin, joiden ohjelmaa ja sisältö täydennetty ja päivitetty.

Koulutuksen aiheina ovat vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet. Koulutus järjestetään moduuleissa, joihin liittyy tutustumiskäynti joko teollisuuteen tai työmaille. 

Koulutus koostuu teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja kotitehtävin sekä tentistä. Kurssiin sisältyy vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka. Koulutuksesta myönnetään maksimissaan 7,5 op. 
Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa. 

Kotitehtävät ja opintomatka ovat osin vapaaehtoisia osallistujan opintopistetarpeen mukaan. Koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pääasiassa Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä ja lehtori Jani Pitkänen KyAMKista. 

Lue vuoden 2017 koulutuksesta: Vaapu-koulutus siirtyy suoraan työelämän hyödyksi- Kursseilla koulutettu nyt 130 suunnittelijaa

Mikäli osallistuminen mahdolliselle järjestettävälle Vaapu 2018 -kurssille kiinnostaa, voit ilmoittautua ennakkoon tästä.


Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimessa oleville rakennesuunnittelijoille (diplomi- ja rakennus-insinöörit), joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

Osallistujilla edellytetään olevan perustiedot puurakenteiden suunnittelusta (noin 3 op) ja toivotaan olevan aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Koulutuksen tarkoitus on täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot tulee osallistujalla pääsääntöisesti olla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kahden päivän moduuleista, joissa käydään läpi teoriasisältö ja esimerkkiharjoitukset. Moduulien väleissä oppilaat soveltavat harjoituksissa kurssilla läpikäytyjä esimerkkilaskelmia käytäntöön. Kurssi päättyy tenttiin. 

Koulutukseen kuuluu myös vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka, joka on kestoltaan neljä päivää ja se suuntautuu Keski-Eurooppaan.

Tutustu tarkemmin Vaapu-koulutuksen sisältöön.

Hinta

Koulutus on sille hyväksytyille opiskelijoille ilmainen. Koulutus toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella. Koulutukseen liittyvä vapaaehtoinen opintomatka on omakustanteinen.

Opintopisteet

Koulutuksesta myönnetään opintopisteitä maksimissaan 7,5 op. 

Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa. 

Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
  • Teoriaopinnot: 3,5 op
  • Laskuharjoitukset: 3,5 op
  • Opintomatka: 0,5 op
  • Tentti:  Opintopisteet edellyttävät tentin hyväksyttyä suorittamista

Yhteyshenkilö

Hilppa Iittiläinen, hilppa.iittilainen@puuinfo.fi, puh. 040 940 1300

 

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. © Puuinfo Oy