Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutus (Vaapu)

Puuinfo järjestää Vaativen puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (Vaapu), joka alkaa marraskuussa 2018 ja päättyy huhtikuussa 2019.

Koulutuksen aiheina ovat puurakennukset, joiden suunnittelu edellyttää valtioneuvoston asetuksen mukaista vaativan luokan pätevyyttä kuten yli 2-kerroksiset asuinpuukerrostalot ja muut suurimittakaavaiset puurakennukset. Rakennesuunnittelun lisäksi koulutus kattaa laajasti palo-, ääni-, jäykistys-, värähtely-, lämmöneristys-, kosteus-, talotekniikka-, pitkäaikaiskestävyys-, ylläpito-, huolto- ja korjauskysymykset sekä rakentamisen resurssitehokkuus-, elinkaari-, ympäristövaikutus- ja hiilijalanjälkitarkastelut. Puuinfo on järjestänyt neljä kertaa Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (Vaapu-koulutus). Koulutuksen sisältö perustuu vuosien 2014, 2015, 2016 ja 2017 koulutuksiin, joiden ohjelmaa ja sisältö täydennetty ja päivitetty.

Koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pääopettajat Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä ja lehtori Jani Pitkänen XAMK:sta. 

Tavoitteena on, että oppilas hallitsee kunkin aihealueen perusteet syvällisesti, säädökset ja normit laskentamenetelmineen sekä kykenee näiden itsenäiseen käyttöön osana suunnittelutyötä.

Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimessa oleville rakennesuunnittelijoille (diplomi- ja rakennus-insinöörit), joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

Osallistujilla edellytetään olevan perustiedot perustiedot ja aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta (noin 3 op). Koulutuksen tarkoitus on täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot tulee osallistujalla pääsääntöisesti olla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu teoriaopinnoista kahden päivän moduuleissa, joissa käydään läpi teoriasisältö ja esimerkkiharjoitukset. Moduuleisssa tehdään tutustumiskäyntejä, joko teollisuuteen tai työmaille mahdollisuuksien mukaan. Moduulien väleissä oppilaat soveltavat kotitehtävissä kurssilla läpikäytyjä esimerkkilaskelmia käytäntöön. Kurssi päättyy tenttiin. Opintopisteiden saaminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti.

Koulutukseen kuuluu vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka, joka on kestoltaan neljä päivää ja se suuntautuu Keski-Eurooppaan.

Tutustu tarkemmin Vaapu-koulutuksen sisältöön.

Aikataulu

Moduuli 1
28. – 29.11.2018
Moduuli 2 
19. – 20.12.2018
Moduuli 3 
16. – 17.1.2019
Moduuli 4 
6. – 7.2.2019
Moduuli 5 
12. – 13.3.2019
Moduuli 6 
3. – 4.4.2019

Tentti huhtikuussa 2019.
Opintomatka toukokuussa 2019.

Hinta

Koulutus on sille hyväksytyille opiskelijoille ilmainen. Koulutuksen rahoittavat ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Koulutukseen liittyvä vapaaehtoinen opintomatka on omakustanteinen.

Opintopisteet

Koulutuksesta myönnetään opintopisteitä maksimissaan 7,5 op. Kotitehtävät ja opintomatka ovat osin vapaaehtoisia osallistujan opintopistetarpeen mukaan.

Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa. 

Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
  • Teoriaopinnot: 3,5 op
  • Laskuharjoitukset: 3,5 op
  • Opintomatka: 0,5 op
  • Tentti:  Opintopisteet edellyttävät tentin hyväksyttyä suorittamista

Koulutuspaikka

Technopolis Aviapolis, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Yhteyshenkilö

Hilppa Iittiläinen, hilppa.iittilainen@puuinfo.fi, puh. 040 940 1300

 

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. © Puuinfo Oy