Olet täällä

Jyväskylän maalaiskunnan Haapaniemi

Haapaniemeen suunniteltiin kolmen arkkitehtikoulun ideahankkeen tulosten pohjalta uusi asemakaava, joka mahdollistaa noin 14 000 kem2 uudisrakentamisen.

Jyväskylän alueen väestönkasvu on voimakasta ja kysyntää uusille asunnoille on. Jyväskylän maalaiskunta lähti vuonna 2001 käynnistetyllä Haapaniemen moderni puukaupunki -projektilla etsimään uusia asuntorakentamisen vaihtoehtoja kasvavan kunnan tarpeisiin.

Kohdealueeksi valittiin Päijänteen ympäröimä luonnonkaunis Haapaniemi, jonne oli suunniteltu ja rakennettu 1970-luvulla ajalle tyypillistä metsälähiötä. Keskeneräiseksi jäänyttä lähiötä haluttiin kehittää täydennysrakentamisen keinoin ja modernin puukaupungin periaatteiden mukaisesti.

Enintään kaksikerroksisesta rakentamisesta koostuva uusi asuinalue tukeutuu tiiviisti Haapaniemen olemassa olevaan asuntorakentamiseen ja täydentää väljää lähiörakennetta kylämäiseksi ja yhteisölliseksi kokonaisuudeksi. Selkeästi omaleimainen puutaloalue luo oman ajallisen kerrostumansa asuinalueelle ja rakentaa näin alueelle vahvaa, omaa identiteettiä. Osa kortteleista on asuinrakennusten rajaamia ja suojaisan pihapiirin muodostavia kokonaisuuksia, osa taas tuottajamuotoisesti toteuttavia ja metsäluontoon avautuvia pientaloryppäitä.

Kohde on esitelty kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.