Olet täällä

Hirsirakenteet

Tältä sivulta löytyy rakennetyyppejä ja rakenteiden liittymädetaljeja hirsirakenteiseen P2-paloluokan puukerrostaloon (paloteknisesti enintään 4 krs.). Aineistossa esitetään periaatteita hirsirakenteisen puukerrostalon rakennetyypeistä ja näiden liittymädetaljeista. Esitetyt rakenneratkaisut ovat periaatteellisia, joiden perusteella eri yritykset voivat kehittää omia yksityiskohtaisia ratkaisuja näin halutessaan. Kantavien rakenteiden ja liitosten mitoitus sekä rakenteiden palo-, ääni- ja kosteustekniset tarkastelut tehdään aina tapauskohtaisesti.

 
Aineisto on osa Hirren uudet mahdollisuudet -hanketta, jota ovat rahoittaneet Rakennustuotteiden Laatu Säätiö ja Suomen Metsäsäätiö. 
 
Katso myös:

Kuva: Pudasjärven hirsikampus / Raimo Ahonen


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.