Olet täällä

Helsingin Konalan Lehtovuori

Yhteensä 88 asunnon kohde valmistui Helsingin Konalan kaupunginosaan vuonna 2005. Alueen pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Henri Kataja Oy ja rakennuttajana VVO-​Rakennuttaja Oy suunnittelijoinaan arkkitehtitoimisto A-​konsultit / Eric Adlercreutz ja Jyrki Iso-​Aho.

Helsingin kaupunki järjesti Lehtovuoren alueen suunnittelusta ja toteutuksesta tontinluovutuskilpailun. Kilpailulla etsittiin yhtiömuotoisesta kaupunkimaisesta pientalosta uutta asumisvaihtoehtoa tavanomaisille kerros- ja rivitaloille. Kortteleiden keskellä asuntokohtaiset pihat ovat piharakennusten ja korkeiden aitojen suojassa, mutta suurin osa tiiviin alueen asunnoista avautuu kuitenkin ympäröivään metsäluontoon. Korkeat kivijalat nostavat ensimmäisen kerroksen ikkunat oikeaoppisesti katseen korkeuden yläpuolelle. Pysäköintipaikat on sijoitettu asuntokohtaisesti rakennuksia yhdistävien katosten suojaan. Lehtovuoren alue todistaa, että tiiviillä ja matalalla pientaloalueella ei tarvitse tinkiä yksityisyydestä.

Alue on onnistunut esimerkki modernista, urbaanista ja yhteisöllisestä pientaloalueesta, jonka miljöö luo lisäarvoa asukkaalle. Kylämäinen kokonaisuus jäsentyy eriluonteisiin osa-alueisiin, joita yhdistää alueen keskellä asukkaiden yhteisrakennus. Pihakadut, kapeat kujat ja aukiot luovat hierarkkista vaihtelua julkisiin ulkotiloihin, jotka puolestaan vaihtuvat asteittain yksityisiksi asuntojen ulkoalueiksi.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/2004 ja kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.