Olet täällä

Eurokoodit

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, jotka laatii eurooppalainen standardisointijärjestö CEN Euroopan komission toimeksiannosta. Eurokoodit on kehitetty eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä Euroopan unionin alueella että muualla maailmassa. Eurokoodien 1. paketti otettiin käyttöön 1.11.2007.

Julkisten hankintojen sääntely sekä rakennustuotedirektiivin kautta tuleva rakennustuotteiden CE-merkintä vaikuttavat osaltaan siihen, että eurokoodit tullaan ottamaan käyttöön myös Suomessa. Näin ollen ne korvaavat aikanaan kansalliset rakenteiden suunnittelua koskevat säännöt.

Puuinfo tuottaa ja julkaisee sivuillaan eurokoodi 5:n mukaisia suunnitteluohjeita, sovelluslaskelmia, mitoitusohjelmia ja apuvälineitä puurakenteiden suunnitteluun.

Lisätietoja Puuinfossa antaa RI Tero Lahtela info@puuinfo.fi.

Lisätietoa eurokoodien käyttöönotosta saa Rakennusteollisuus RT:n sivuilta osoitteesta www.eurocodes.fi. Sivujen tarkoitus on helpottaa eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Sivujen kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä.

Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy SFS-Standardisointi. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute.