Olet täällä

Espoon Nöykkiön Kotiportti

Kotiportin suurkortteli sijaitsee Espoon Nöykkiössä. Se on syntynyt Espoon kaupungin, alueen asukasyhdistyksen, suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijan yhteishankkeena. Vuonna 2001 valmistuneen Asuntosäätiön rakennuttaman kohteen on suunnitellut arkkitehti Kristina Karlsson. Kohteen pääurakoitsija oli Rakennusliike Purmonen Oy / Arvo Westerlund Oy / SRV Viitoset Oy.

Kohteessa on 49 asuntoa ja kolme yksikerroksista sivuasuntoa. Suurkortteli koostuu kaksikerroksisista pari- ja rivitaloista, jotka sijoittuvat keskeisen korttelipihan ympärille. Asuntoihin liittyy pieni kasvillisuudella ja aidoilla rajattu piha, jonka lisäksi korttelissa on laajalti yhteisiä ulkotiloja. Selkeitä vaaleita rakennusmassoja elävöittävät tummaksi kuultokäsitellyt parveke- ja terassirakenteet. Mittakaavaa puutarhakorttelin sisälle luovat myös noppamaiset varastorakennukset. Korttelin keskiosaan koivikon suojaan on toteutettu asukkaita yhteisesti palveleva korttelitupa. Pysäköinti on järjestetty keskitetysti katoksiin kahdelle eri tontin osalle.

Pohjaratkaisut ovat muunneltavia, sillä ainoastaan ulkoseinät ja asuntojen väliset seinät ovat kantavia. Suunnittelijalle tärkeänä tavoitteena on ollut tutkia puun käytön mahdollisuuksia niin julkisivuissa kuin rakennusten kantavissa rungoissakin. Rakennukset on toteutettu avointa puurakennusjärjestelmää hyväksikäyttäen.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/2002 ja kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.