Olet täällä

Espoon Friisilän Aurinkorinne

Friisilän Aurinkorinne on Espoon kaupungin, Skanskan ja Finnforestin yhteinen koerakennushanke, jonka tavoitteena oli toteuttaa asukaslähtöisesti nykyaikainen kaupunkimainen pientaloalue. Projektin taustalla on tutkimus espoolaisten asumistoiveista, joihin tällä esimerkkihankkeella haluttiin vastata. Kaupungin omistama korttelialue oli valmiiksi kaavoitettu  ja kohteen arkkitehdit Pauliina ja Juha Kronlöf valittiin suunnittelukutsukilpailun avulla vuonna 2000. 

Projektin tukena oli eri alojen asiantuntijoista koostunut seurantaryhmä. Rakennustyöt Friisilässä käynnistyivät keväällä 2003 ja 24 asunnon kohde valmistui vuonna 2004.

 

Aurinkorinne koostuu toisiinsa kytketyistä pientaloista, joista suurin osa on yksikerroksisia. Jokainen talo sijaitsee omalla tontillaan korttelin sisäisen asuntokadun varrella. Katua rajaavat piharakennukset, aidat ja istutukset. Pienen tontin jokainen neliö on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu, huomiota on erityisesti kiinnitetty ulko- ja sisätilan muodostamaan kokonaisuuteen. Pysäköintipaikat on sijoitettu asuntokohtaisesti katoksiin.

Asukkaat ovat voineet vaikuttaa oman kotinsa suunnitteluun, tämä näkyy alueella rakennusten hallittuna variointina. Asumisratkaisut ovat yksilöllisiä ja selkeästi pientalomaisia, asuntokoot vaihtelevat 90–140 m2. Omaleimaista ilmettä rakennuksille ja koko alueelle tuo julkisivuissa käytetty kuultokäsitelty 300 mm leveä ja 28 mm paksu liimapuupaneeli. Korttelikokonaisuus on yleisilmeeltään selvästi yhtenäinen.

Kohde palkittiin vuonna 2004 valtakunnallisella Puupalkinnolla. Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/2004 ja kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.