Olet täällä

Energialaskurit

Tästä osiosta löydät Excel-pohjaiset U-arvolaskurit. U-arvon laskennassa käytetään seuraavia laskentamenetelmiä:

  • Puurakenteet: SFS-EN ISO 6946
  • Maanvarainen alapohja: EN ISO 13370

Tutustu laskureihin

 

E-lukulaskurilla voidaan määrittää vuonna 2018 voimaan astuneiden rakentamismääräysten mukainen rakennuksen E-luku.
Puuinfon laskuri on tarkoitettu hankesuunnitteluvaiheen työkaluksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten tutkimiseen rakennuksen E-luvun näkökulmasta.

Tutustu

E-lukulaskuri