Olet täällä

EC5 Sovelluslaskelmat - Asuinrakennus

Ohjeessa on esitetty rakennelaskelmia puurunkoisesta asuinrakennuksesta, jotka on valittu siten, että niillä voitaisiin esitellä mahdollisimman laajasti Eurokoodi 5:n soveltamista käytännön suunnittelutyössä.

Ohje julkaistaan vain pdf-​versiona Puuinfon nettisivuilla. Päivitetty, 2. painos!

Asuinrakennus

Esitetyt sovelluslaskelmat eivät ole kaikilta osin täydellisiä ja ne ovat vain osa asuinrakennuksen rakennesuunnittelua. Näin ollen tämä ohje ei ole pientalon rakennesuunnitelmien asiakirjaohje eikä pientalon mallirakennesuunnitelmaohje. Tässä ohjeessa esitetyt kaava- ja taulukkoviittaukset sekä kuormitusviittaukset tarkoittavat Lyhennettyä suunnitteluohjetta (RIL 205-1-2009 LIITE B).

Voit ladata ohjeen kokonaisuudessaan tai osissa:

Osa 1
Alkusanat ja sisällys
1 Rakennelaskelmien selostus
2 Rakennuksen esittely
3 Kuormituskaaviot

Osa 2 Laskentaesimerkit
1 NR-ristikoiden kannatuspalkki
2 Asuinhuoneen välipohjapalkki
3 Märkätilan välipohjapalkki
4 Välipohjan kehäpalkki
5 Ulkoseinän runkotolppa
6 Päätyseinän levyjäykistys
7 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys