Olet täällä

E-lukulaskuri 2.0

E-lukulaskurilla voidaan määrittää vuonna 2018 voimaan astuneiden rakentamismääräysten mukainen rakennuksen E-luku.
Puuinfo Oy, versio 2.0.

 

Puuinfon laskuri on tarkoitettu hankesuunnitteluvaiheen työkaluksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten tutkimiseen rakennuksen E-luvun näkökulmasta.

E-luku ottaa huomioon energiamuotojen kertoimet, jotka ovat:

  • sähkö   1,20
  • kaukolämpö   0,50
  • kaukojäähdytys   0,28 (tämä ohjelma ei huomioi jäähdytystä)
  • fossiiliset polttoaineet  1,00
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50

E-luvulla tarkoitetaan rakennuksen laskennallista ostoenergiankulutusta, joka on painotettu energiamuotojen kertoimilla. E-luku ei siis ole sama kuin rakennuksen todellisen käytön mukainen ostoenergian määrä. Raken-nuksen todellisen käytön mukainen ostoenergia tulee arvioida muilla laskentamenetelmillä.

Lataa laskuri oikealta OHJEET-otsikon alta.

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi