Olet täällä

Avoin puurakennusjärjestelmä - Suunnitteluperusteet

Tässä ohjekirjassa on kuvattu yleispäteviä avoimen puurakennusjärjestelmän periaatteita. Ohje on uudistettu versio aikaisemmasta ohjeesta Avoin puurakennejärjestelmä - arkkitehtisuunnittelu


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.