Olet täällä

Avoin puurakennusjärjestelmä - Puurakenteiden kustannustiedot

Julkaisu on kooste puurakentamisen kustannustietojen tuottamista selvittäneestä tutkimuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli päivittää puurakentamisen kustannustietous julkisesti saatavilla oleviin tiedostoihin, missä se palvelee kaupunkimaisten pientaloalueiden suunnittelua ja rakentamista.

Huom. Kustannukset on esitetty vuoden 2004 tasossa.