Olet täällä

Vaneriteollisuus (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

1.3.1. Valmistustekniikka
1.3.1.2. Johdatus konenäköteknologiaan ja sen soveltamiseen vaneritehtaissa
1.3.1.4. Konenäköön perustuva vaneriviilun paikkauksen automatisointi
1.3.1.5. Konenäön soveltuvuus vaneriviilujen karkealajitteluun
1.3.1.3. Suomalainen vaneritehdas vuonna 2000
1.3.1.1. Viilun saumaus
1.3.2  Liimaus
1.3.2.2. Esiselvitys viilusta kosteutta ottavasta liimasta, joka toimii alhaisessa lämpötilassa ja paineessa täyttäen samalla viilun kolot ja halkeamat
1.3.2.1. Kostean viilun liimaus + Osaraportti: Viilujen kosteuden ja liimausolosuhteiden vaikutus vanerin liimasaumaan
1.3.2.3. Selvitys polyuretaani- ja isosyanaattiliimojen käytöstä Amerikan puulevyteollisuudessa
1.3.3. Vanerin ominaisuuksien parantaminen
1.3.3.1. Fenoliformaldehydihartsi-, ligniini- ja maleiinihappo-glyserolikäsittely
1.3.3.4. High Performance -viilukomposiitti
1.3.3.11. Kestomuoveilla pinnoittaminen
1.3.3.8. Kuusiviilun ja -vanerin ominaisuuksien parantaminen, laboratoriokoe 1-4 (4 raporttia)
1.3.3.7. Kuusiviilun ja -vanerin ominaisuuksien parantaminen, yhteenvetoraportti
1.3.3.6. Maleiinihappo-glyserolikäsiteltyjen viilujen vanhentamiskoe/Fenoli-formaldehydihartsikäsittelyn soveltaminen
1.3.3.10. Puun ja kestomuovien tartunnan parantaminen/kestomuovit puulevyjen pinnoitteina
1.3.3.12. Puun ja kestomuovin tartunnan parantaminen/kestomuovit puulevyjen pinnoitteina - Muovien modifiointi ja ominaisuudet
1.3.3.9. Selluloosapohjaisten materiaalien ja kestomuovien välinen adheesio
1.3.3.13. Vanerin käyristymisen ja kierouden estäminen - Käyttöolosuhteet, Loppuraportti
1.3.3.2. Vanerin käyristymisen ja kierouden estäminen - valmistukseen liittyvät tekijät
1.3.3.3. Viilun kuivaus
1.3.3.5. VSuoran vanerin valmistus, vaihe 2
1.3.4. Muut
1.3.4.27. A Comparative Study of Various Wood-Based Panels, Final Report, Report No. TT//F98214/
1.3.4.22. Comparative Study of Various Plywoods - Planar Shear Testing, Report No. MT1061
1.3.4.1. Esitutkimus havupuun käytön lisäämisestä vaneriteollisuudessa
1.3.4.3. Exposure trials of various wood-based panels, Condition assessment after six months exposure, Report No. TT/F98215/2
1.3.4.2. Exposure trials of various wood-based panels, Initial assessment of the panel properties, Report No. TT/F98215/1
1.3.4.10. Finnish plywood - EN310 & EN789
1.3.4.11. Finnish plywood - EN310 & EN789 - FF - Bending tests
1.3.4.16. Finnish plywood - EN310 & EN789 - KO - Bending tests
1.3.4.17. Finnish plywood - EN310 & EN789 - Sampling
1.3.4.14. Finnish plywood - EN310 & EN789 - UPM - Bending tests
1.3.4.15. Finnish plywood - EN310 & EN789 - VV - Bending tests
1.3.4.13. Finnish plywood - EN789 & EN789 & EN789
1.3.4.4. Kerroksellisten komposiittilevyjen mekaanisten ja kosteusteknisten ominaisuuksien mallittaminen - KOMPO
1.3.4.19. Kipsilevyllä levytetyn puurunkoisen seinän iskukoetestit (soft body impact test)standardien EN:1995 ja EN 12871: 2001 testausmenetelmien mukaan
1.3.4.24. Kuusiviilun ja -vanerin ominaisuuksien parantaminen, kirjallisuuskatsaus
1.3.4.26. Kuusiviilun ja -vanerin ominaisuuksien parantaminen: Käsittely sään-, lahon- ja palonkestoa lisäävillä aineilla, kirjallisuustutkimus
1.3.4.5. Käyttökohdeoptimoitu vaneri, Pilot 1, Seinärakenteen toiminta, Seminaari 25.8.1997
1.3.4.7. Käyttökohdeoptimoitu vaneri, Pilot 3, Betonimuotti
1.3.4.20. Lattialevyjen toiminnalliset testit koivuvanereille standardien EN1195: 1997 ja EN12871: 2001 testausmenetelmien mukaan
1.3.4.8. Moisture performance properties of exterior sheating products made of spruce plywood or OSB
1.3.4.6. Pistekuormitetut vanerilaatat, optimointi ja testaus
1.3.4.9. Puurankaisen vaneriseinän laboratoriotestit käyttäen sivusuuntaista kuormitusta ohjeen EN 594:1995 mukaan
1.3.4.12. Report No. RD90151/Comparative Study of Various Plywoods
1.3.4.18. Vanereilla levytettyjen puurunkoisten seinien toiminnalliset iskukoetestit standardien EN 596:1995 ja EN 12871: 2001 testausmenetelmien mukaan
1.3.4.21. Vanerien mitoitusarvot standardin EN 1995 - 1 - 1.2004 (E) (Eurocode 5) käyttöä varten
1.3.4.23. Vanerin valmistustekniikan automatisointi
1.3.4.25. Vanerituotannon sivutuoteselvitys
1.3.4.28. Viilunkuivauksen laadun parantaminen - esitutkimuksen loppuraportti