Olet täällä

Tutkimustietokanta

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tutkimuslistaukset on ryhmitelty puuinfo.fi-palveluun alla esitetyn otsikoinnin mukaan Rakentamisen Tulkinnat -sivulle ja löytyvät esimerkiksi täältä:

http://www.puuinfo.fi/search/site/tutkimustietokanta

Liitetiedostossa on lueteltu kaikki tietokannasta löytyvät tutkimusraportit.

Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

TEOLLISUUS, PROSESSIT 
1. Perusteollisuus
1.1. Raaka-aine

1.1.1. Hankinta
1.1.2. Varastointi
1.1.3. Mittaus
1.1.4. Muut
1.2. Sahateollisuus
1.2.1. Kuivaus
1.2.2. Laatu ja lajittelu
1.2.3. Muut
1.3. Vaneriteollisuus
1.3.1. Valmistustekniikka
1.3.2. Liimaus
1.3.3. Vanerin ominaisuuksien parantaminen
1.3.4. Muut
1.4. Lastu- ja kuitulevyteollisuus
1.5. Jatkojalostava teollisuus
1.5.1. Liimapuuteollisuus
1.5.2. Liimapuulevyteollisuus
1.6. Puumateriaalin ominaisuuksien parantaminen
1.6.1. Lahonesto
1.6.2. Lämpökäsittely
1.6.3. Muut
1.9. Muut perusteollisuuden tutkimukset


RAKENTAMINEN, PUUN KÄYTTÖ 
2. Rakentaminen järjestelmä
2.1. Järjestelmätutkimukset
2.2. Kerrostalot

2.2.1. Rakenteet
2.2.3. Stabiliteetti
2.2.4. Liitostekniikka
2.2.5. Rakennusfysiikka
2.2.6. LVIS
2.2.7. Sekalaiset
2.2.8. Valmiit kohteet
2.3. Pientalot
2.3.1. Rakenteet
2.3.5. Rakennusfysiikka
2.3.7. Valmiit kohteet
2.3.8. Sekalaiset
2.4. Aluerakentaminen
2.5. Suuret puurakenteet
2.5.1. Rakenteet
2.5.2. Äänitekniikka
2.5.3. Sabiliteetti
2.5.4. Liitostekniikka
2.5.5. Rakennusfysiikka
2.5.8. Valmiit kohteet
2.6. Puusillat
2.7. Palotutkimukset
2.8. Ympäristöasiat
2.9. Markkinatutkimukset
2.10. Julkisivut
2.12. Muut puurakentamisen tutkimukset
3. Sisustaminen ja piha