Olet täällä

Sisäportaat

Porras on ajaton, kaunis mutta haastava tuote. Se valmistetaan aina käyttäjäänsä varten. Suunnittelussa on huomioitava portaan käyttötarkoitus. Portaan valmistuksessa tulee noudattaa rakentamismääräyskokoelman ohjeistuksia ja määräyksiä. Näistä määräyksistä voit lukea tarkemmin ohjeet- ja määräykset sivulta. Noudattamalla annettuja määräyksiä ja hyväksi havaittuja toimintatapoja, valmistetaan turvallinen ja kestävä kokonaisuus, joka palvelee kodin keskipisteenä vuosia.

Varmistaaksesi edellä olevien haaasteiden täyttymisen porrashankkeessa, portaalle tulee varata riittävästi tilaa jo suunnitteluvaiheessa.

Asennus

Asenna portaat valmistajan asennusohjeiden mukaan, asennusohjeeseen tulee tutustua huolella ennen asennusta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa toiminnallisia ja ulkonäöllisiä ongelmia.  Riskinä on myös valmistajan takuun raukeaminen. Suositeltavaa on tilata asennus portaan valmistajalta tai ammattiasentajalta.

Porras asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaisesti

 • Porrasasennusta varten on varattava riittävästi työskentelytilaa ja aikaa.
 • Asennusaikana tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei pintoja naarmuteta ja kolhita.
 • Nostettaessa porraselementtejä paikalleen tulee nostamisessa olla riittävän monta henkilöä, ettei nostaminen aiheuta nostajalleen liian suurta rasitusta. Nostettaessa elementtejä paikalleen voi käyttää apuvälineitä tukijalkoja tms
 • Porrasta ympäröivien seinien ja muiden pintojen maalaus ja pinnoitustyöt on suositeltavaa tehdä ennen portaan asentamista
 • Portaita ei saa asentaa tilaan jossa on kosteutta, myös tyhjilleen esim myyntiin jäävin asunnoissa tulee huolehtia puumateriaalille sopiva ilmankosteus.
 • Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla 30...70% sekä huoneilman lämpötilan vähintään +15 C. Asennusolosuhteet eivät saa vaihdella merkittävästi.

Asennetun portaan suojaaminen rakennusaikana

 • Rakennustöiden aikana käytettävä porras on suojattava huolellisesti kolhuilta, kulumiselta, lialta ja rakennuspölyltä
 • Suojattaessa portaita tulee varmistaa ettei lakka- ja maalipintoihin kiinnitetä teippejä jotka vahingoittavat pintaa. Ennen suojausta on portaan pinta puhdistettava huolellisesti. Pienikin hiekka tai karkea lika suojan alla vahingoittaa pintaa.

Kuljetus                                     

 • Porras toimitetaan pakattuina irrallisina osina tai osittain kasattuna
 • Osat suojataan kuljetuksen ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta

Tavaran vastaanotto

 • Osien purun voi tehdä trukilla vain silloin kun osat ovat lastattuina lavalle, muussa tapauksessa purku tehdään käsin
 • Vastaanotettavien kollien määrä on vastattava rahtikirjassa mainittua määrää
 • Pakkauksissa näkyvistä kuljetusvaurioista ja puuttuvista kolleista on kirjattava rahtikirjaan varauma ja siitä on ilmoitettava valmistajalle viimeistään 7 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta
 • Toimituksessa olevista virheistä ja puutteista on huomautettava valmistajalle kohtuullisessa ajassa, aina kuitenkin ennen portaan asennusta
 • Vahingoittuneita tai viallisia osia ei saa asentaa

Varastointi

 • Portaan osat varastoidaan alkuperäisissä pakkauksissaan sisätiloissa, sisätiloille tavanomaisissa olosuhteissa
 • Portaat tulee varastoida peitettynä, kuivassa ja kosteudelta suojassa olevassa tilassa, Ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa varastoitaviin osiin kuivumisia tai turpoamisia, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät portaan kasaamista.
 • Jos porras varastoidaan rakennustyömaalla, on varastoinnin tapahduttava sellaisessa paikassa jossa pakkauksiin kohdistuvien kolhujen ja iskujen riski on vähäinen. Osia ei saa varastoida betonilla tai lattialla josta osiin voi siirtyä kosteutta, myös hiekka, sora tai karkea lika voivat vahingoittaa osia.

Hoito- ja huolto-ohjeita

Noudata portaan valmistajan toimittamia ohjeita. Lakka- ja maalipinnat tulisi puhdistaa nihkeällä siivousliinalla. Voimakkaat pesuaineet vaurioittavat pintakäsittelyn ja puumateriaalia, samoin liiallinen veden käyttö.

Valmistaja saattaa edellyttää, että portaan kiinnitys tulisi käyttöön oton jälkeen tarkistaa valmistajan ohjeen mukaan.

Portaan pesu- ja siivous

 • Älä vesipese puuporrasta, kostealla nihkeällä pyyhkeellä tai mopilla pyyhkiminen on riittävä. Portaan pinta ei saa jäädä märäksi eikä niissä saa olla havaittavissa ”vesiläiskiä’” pesun jälkeen.
 • Jos portaille joutuu vettä, tulee se poistaa välittömästi.
 • Myös tahrat tulee poistaa välittömästi. Älä käytä puupinnoille hankausaineita. Tahran poistoon voi käyttää mietoa pesuaineliuosta.
 • Hiekka ja kura sekä pudotetut esineet ovat portaittesi pahimmat viholliset. Käytä kunnollisia kynnys- ja eteismattoja joilla estät hiekan kulkeutumisen portaikkoon.

Painumien ja naarmujen korjaaminen

 • Pienet naarmut ja painaumat portaissa voidaan korjata vahakynällä, kiteillä ja pakkeleilla, varmista toimittajalta pintakäsittely portaassa ja valitse korjauksessa käytettävä aine rautakaupan tai maaliliikkeen ohjeen mukaan.
 • Lakkapinnan naarmut voidaan korjata parkettilakalla joka soveltuu kotiolosuhteissa tapahtuvaan korjaukseen.
 • Isommissa korjauksissa on syytä ottaa yhteyttä ammatikseen korjaus- ja saneeraustöitä tekevään yritykseen tai valmistajaan, jos valmistajan palveluun kuuluu em. toimenpiteet.

Olosuhteiden muutokset

 • Puumateriaalista valmistetut portaat on tarkoitettu asennettavaksi kuivaan tilaan.
 • Huoneilmassa tapahtuvat kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa portaassa kosteusvaihteluja. Näitä vaihteluja tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan käyttämällä koneellista ilmanvaihtoa.