Olet täällä

Rakennetyyppikirjasto RunkoPES 2.0

Tämän rakennetyyppikirjaston tarkoituksena on ohjeistaa suunnittelijoita, rakennusliikkeitä ja rakennuttajia puukerrostalojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennetyypit on laadittu täyttämään Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset vaatimukset (esim. u-arvo, ääneneristävyys, palomääräykset) käytettävissä olevien mitoitusmenetelmien avulla. Rakennetyyppien vaatimukset on esitetty siten, että suunnittelija voi helposti hahmottaa sekä koko rakenteelle asetetut vaatimukset että sen yksittäisille rakennekerroksille asetetut vaatimukset. Suunnittelijan tulee valita käytettävät tuotteet siten, että ne täyttävät sekä kullekin rakennekerrokselle asetut vaatimukset, ja tarkistaa, että valitut tuotteet yhdessä täyttävät koko rakenteelle asetut palo-, ääni-, kosteus- ja lujuustekniset vaatimukset. Rakennetyyppikirjaston rakenteet on laadittu P2-paloluokan asuinkerrostaloon ja lajiteltu paloteknisen kerrosmäärän ja puurakenteisten kerrosten määrän perusteella kuvan 1 mukaisiin tapauksiin. Jaottelu johtuu rakenteiden suojaverhousvaatimusten ja seinien kantavuusvaatimusten muuttumisesta kerrosmäärän mukaan. Rakennetyypit täyttävät RakMK:n osan E1 taulukkomitoituksen vaatimukset.

RunkoPES 2.0 - Osa 11: Rakennetyyppikirjasto


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.