Olet täällä

Rakennetyypit HalliPES

Tässä osassa esitetään tyypillisiä hallirakennusten katto- ja seinäelementtien rakennetyyppejä. Katto- ja seinäelementit toimivat tavallisesti primäärirungon sekundäärirakenteina, jotka välittävät kuormat primäärirungolle ja sen jäykisteille. Erityisesti katto- ja seinäelementtien rakenneosien suunnitteluun vaikuttaa primäärirungon tyyppi ja sen jäykistystapa.

HalliPES 1.0 - Osa 16: Rakennetyypit


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.