Olet täällä

Räystäät ja vedenpoisto HalliPES

Tässä osassa esitetään hallirakennusten räystäiden toteutusperiaatteita ja vedenpoistoon liittyviä seikkoja. Räystäiden suunnittelussa on tärkeää heti aluksi miettiä yläpohjan vedenpoistojärjestelmä (sisäpuolinen vai ulkopuolinen). Monilaivaisissa rungoissa katosta tulee hyvin laaja sekä loiva, joten tällaisissa halleissa käytetään tavallisesti sisäpuolista vedenpoistojärjestelmää. Yksilaivaisessa rungossa voidaan käyttää ulkopuolista vedenpoistojärjestelmää. Tämä on kuitenkin riippuvainen katon kaltevuudesta.

HalliPES 1.0 - Osa 9: Räystäät ja vedenpoisto


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.