Olet täällä

Puurakentamisen olosuhdehallinnan periaatteet

Olosuhdehallinnan periaatteet vaihtelevat valittujen rakennustapojen ja materiaalien mukaan. Tähän tiedotteeseen on koottu suosituksia puurakentamisen olosuhdehallintaan. Tähän liittyvät periaatteet on kuvattu kesällä 2014 julkaistussa kansallisessa standardissa SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen.