Olet täällä

Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa 2

PUULEHDEN ERIKOISNUMERO | Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa 2 -viestintähanke toteutettiin siihen tarkoitukseen vuonna 2017 myönnetyllä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoituksella. Se on suoraa jatkoa hankkeen suuren suosion saaneelle ensimmäiselle vaiheelle. Hankkeen tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä.

Hankkeen toinen vaihe tuotti 15 artikkelikokonaisuutta, jotka sisälsivät yhteensä peräti 45 haastatteluun perustuvaa artikkelia pääasiassa Keski-Euroopan puurakentamisen käytännöistä. Haastateltavina olivat puutuotealan yhteisöjen, tutkimuksen, koulutuksen, yritysten, rakentajien ja tilaajien edustajia sekä suunnittelijoita, arkkitehtejä ja poliittisia päättäjiä.

Artikkelit käsittelivät laajasti muun muassa julkisen rakentamisen merkitystä puurakentamisen vauhdittajana, teollisen rakentamisen onnistumisen elementtejä, puun käytön terveysvaikutuksia ja puurakentamista kestävän metsätalouden kannalta. Saksankielisen Keski-Euroopan lisäksi artikkeleissa kurkistettiin puurakentamisen tilanteeseen Ranskassa, Ruotsissa ja Kanadassa sekä pohdittiin puurakentamisen tulevaisuuden näkymiä.

Hanke on toteutettu Puuinfon ja Audiomedian kehittämällä artikkelikonseptilla. Artikkelit on tuotettu journalistisin periaattein ja ne kuvaavat haasteltujen henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä ovat puurakentamisen hyvät käytännöt. Artikkelikokonaisuudet on jaettu noin kerran kuussa Puuinfon laajassa mediajakelussa tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön sekä Puuinfon uutiskirjeen tilaajille.

Artikkelisarja on ollut Puuinfon artikkelipalvelun luetuin. Huolellisen suunnittelun merkitys laadun ja kilpailukyvyn aikaansaamisessa, hyvä tiimityö osapuolien kesken sekä työn ja koulutuksen yhdistäminen ovat herättäneet kiinnostusta. Siksi päätimme koota nämäkin artikkelit Puulehden erikoisnumeroksi. Toivomme lukemiston herättävän keskustelua ja siten palvelevan alan yrityksiä, toimijoita ja oppilaitoksia myös tässä muodossa.

Sarja saa vielä yhden jatko-osan. Siinä pyrimme löytämään uusia näkökulmia puun käytön mahdollisuuksiin ja nostamme esille myös pohjoisamerikkalaisia ja aasialaisia puun käytön trendejä ja osaamista.

Lue e-paperina: https://proofer.faktor.fi/epaper/RHKE2/

SISÄLTÖ

3 Pääkirjoitus – Hyvät käytännöt
4 Tilaajat ovat löytäneet puurakentamisen Saksassa
10 Puu tuli Keski-Euroopan koulurakentamiseen omilla vahvuuksillaan
14 Keski-Euroopassa julkisten puurakennusten buumi
18 Korkea laatu ja kestävyys ovat puurakennusten parhaat myyntivaltit
22 Ranska tuo puun korkeaan kaupunkirakentamiseen
26 Ruotsissa puurakentamisen vahva kasvu lisää investointeja
30 Työ ja opiskelu yhdistyvät Keski-Euroopan puurakentamisen koulutuksessa
34 Eurooppalainen rakennusteollisuus alkaa kiinnostua puusta
38 Teollinen esivalmistus puurakentamisen valttina
42 Puurakentaminen lisää ymmärrystä kestävään metsätalouteen
46 Puun osuus koulurakentamisessa kasvaa
50 Seuraavan sukupolven puurakentamisen kehittäjiä
54 Terveysvaikutukset ja ympäristöarvot puurakentamisen kampanjoiden kärjessä
58 Puusiltojen osuus kasvussa Keski-Euroopassa
62 Puurakentamisen visionäärit
 

 
Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa 2 -lukemisto on kooste toimittaja Markku Laukkasen toimittamasta artikkelisarjasta, joka on jatkoa huhtikuussa 2017 julkaistulle lukemistolle. Sarjan tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä.