Olet täällä

Puurakentamisen hyvät käytännöt Kanadassa

PUULEHDEN ERIKOISNUMERO | Puurakentamisen hyvät käytännöt Kanadassa -viestintähanke on jatkoa aiemmille Hyvät käytännöt Euroopassa-hankkeille. Hankkeen tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä.

Hanke tuotti kuusi artikkelikokonaisuutta, jotka sisälsivät yhteensä 16 haastatteluun perustuvaa artikkelia Kanadan ja osin koko Pohjois-Amerikan puurakentamisen käytännöistä. Haastateltavina oli lukuisia päättäjien, suunnittelijoiden sekä rakennus- ja puualan henkilöitä.

Artikkelit syntyivät maaliskuussa 2019 eri puolille Kanadaa suuntautuneella matkalla, jonka aikana tavattiin huomattava määrä kanadalaisia puurakentamisen vaikuttajia. Toivomme, että esimerkit antavat ajattelemisen aihetta puurakentamisen edistämisen päättäjille ja vaikuttajille sekä alan yrityksille myös Suomessa.

Hanke on toteutettu Puuinfon ja Audiomedian kehittämällä artikkelikonseptilla. Artikkelit on tuotettu journalistisin periaattein ja ne kuvaavat haasteltujen henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä ovat puurakentamisen hyvät käytännöt. Artikkelikokonaisuudet on jaettu  Puuinfon laajassa mediajakelussa tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön sekä Puuinfon uutiskirjeen tilaajille.

Tämä lehti on julkaistu pdf-versiona ja e-lehtenä.

SISÄLTÖ

4 Pääkirjoitus - Puurakentamisen trendit

6 Puurakentamisella vahva poliittinen tuki Kanadassa

 • Osavaltio tukee puurakentamisen koulutusta, tutkimusta ja koerakentamista
 • Rakentamisen määräysten uusiminen avasi kasvun puurakentamiselle
 • Julkisella tuella haetaan puun käytölle lisäarvoa

12 Kanadassa massiivipuu mahdollistaa markkinan kasvun

 • Julkinen tuki mahdollistanut teollisuuden puurakentamisen investoinnit
 • Massiivipuun kysyntä ylittää tarjonnan – tuotanto ja suunnittelu laahaa jäljessä
 • Structurecraft tuo laatua ja hienostuneisuutta puurakentamiseen

20 Montrealiin valmistuu maailman suurin puurakennushanke

 • Puukerrostalot uudistavat Montrealin vanhan keskustan
 • Puurakentaminen tuo uuden ajattelutavan rakentamiseen

24 Korkea puurakentaminen maailmalla kasvussa

 • Kanadalainen Brock Commons mallina puurakentamisen kehittämishankkeille
 • Yliopiston rooli keskeinen Brock Commons -hankkeen toteutuksessa
 • Korkeissa puukerrostaloissa on paljon potentiaalia – perusteellinen ennakkosuunnittelu toi kustannustehokkuutta rakentamiseen
 • Kanada rahoittaa puurakentamisen korkean tason tutkimusta ja kehitystä

32 Puurakentamisen markkinoiden voimakas kasvu Kanadassa vaatii lisää osaamista ja tietoa

 • Timber online education (TOE) mullistaa puusta rakentamisen oppimisen
 • Canadian Wood Council edistää puurakentamista kouluttamalla ja viestinnällä

36 Kasvavat markkinat tuottavat uusia puurakentamisen ratkaisuja

 • Puurakentaminen mahdollistaa kohtuuhintaisen rakentamisen
 • Massiivipuu optimaalista teolliseen rakentamiseen

Hanke on toteutettu Marjatta ja Eino Kollin säätiön rahoituksella.