Olet täällä

Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa

PUULEHDEN ERIKOISNUMERO | Puurakentamisen hyvät käytännöt -viestintähanke toteutettiin siihen tarkoitukseen vuonna 2016 myönnetyllä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä.

Hanke tuotti noin 40 haastatteluun perustuvaa artikkelia Keski-Euroopan puurakentamisen käytännöistä. Haastateltavina olivat puutuotealan tutkimuksen, koulutuksen, yritysten, rakentajien ja tilaajien edustajia sekä suunnittelijoita, arkkitehtejä ja poliittisia päättäjiä.

Artikkelit käsittelivät laajasti muun muassa puurakentamisen työelämälähtöistä koulutusta, mestari-kisälli oppisopimusmallia, teollisen puurakentamisen kehittämistä, innovaatioiden ja tutkimuksen hyödyntämistä sekä erityisesti suunnittelun keskeistä merkitystä puurakentamisen kilpailukyvylle. Lisäksi artikkeleissa käsiteltiin puurakentamisen ekologisuutta, yritysten arvoja ja perinteitä sekä puurakentamisen trendejä ja kasvun tekijöitä.
 
Käytännössä hanke toteutettiin Puuinfon ja Audiomedian kehittämällä artikkelikonseptilla. Artikkelit on tuotettu journalistisin periaattein ja ne kuvaavat haasteltujen henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä ovat puurakentamisen hyvät käytännöt. Artikkelit on jaettu noin kerran kuussa Puuinfon laajassa mediajakelussa tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön sekä Puuinfon uutiskirjeen tilaajille.
 
Artikkelisarja on ollut Puuinfon artikkelipalvelun luetuimpia. Puualan koulutuksen käytännönläheisyys, puurakentamisen suunnitteluvaltaisuus ja sen mukanaan tuomat kilpailukyvyn elementit ovat herättäneet kiinnostusta. Siksi päätimme koota artikkelit vielä kerran Puulehden erikoisnumeroksi. Toivon lukemiston herättävän keskustelua ja siten palvelevan alan yrityksiä, toimijoita ja oppilaitoksia myös tässä muodossa.
 
Sarja saa myös jatkoa. Siinä pyrimme löytämään uusia näkökulmia puun käytön mahdollisuuksiin ja nostamme esille myös suomalaisia puurakennushankkeita ja suomalaisten yritysten osaamista.

SISÄLTÖ

3 Pääkirjoitus – Hyvät käytännöt
4 Puurakentamisen koulutus Keski-Euroopassa
8 Huippututkimusta ja tuotekehitystä käytännön tarpeisiin
14 Keski-Euroopan puurakentaminen on suunnittelijavetoista
18 Uniikkia huppuosaamista asiakkaan ehdoin
22 Puutuoteteollisuus on palveluliiketoimintaa
28 Poliittinen ohjaus vetää puurakentamista Ranskassa
34 Vihreä rahoitus ohjaa rakentamista Itävallassa
38 Keski-Euroopan perheyrityksiä johdetaan arvoilla ja perinteillä
42 Puurakentamisen kilpailukyky Keski-Euroopassa
46 Lontoo rakentaa puusta