Olet täällä

Puumateriaalin ominaisuuksien parantaminen (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

F 1.6.1. BioFoamBark, WWN projekti
F 1.6.2. Nano- ja mikronisoitu sinkkioksidi puutuotteiden valonsuoja-aineena, UV-suojaus, VTT
1.6.1. Lahonesto
1.6.1.1. Luonnolliset lahonestoaineet, loppuraportti
1.6.1.3. Modifioidun puun reaktiomekanismit: Puun kyllästäminen (raaka)mäntyöljyllä
1.6.1.2. Targeted wood protection (täsmäsuojaus)
1.6.2. Lämpökäsittely
1.6.2.12. Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely
1.6.2.13. Lämpökäsitelty puu: Yhteenvetoraportti
1.6.2.9. Lämpökäsittelyn vaikutus puun dimensiostabiilisuuteen ja lujuuteen
1.6.2.10. Lämpökäsittelyn vaikutus puun lahonkestävyyteen
1.6.2.11. Lämpökäsittelyn vaikutus puun mikroskooppiseen rakenteeseen
1.6.2.2. Modifioidun puun reaktiomekanismit: Puun lämpökäsittelyn vaikutus puun fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin (Osaraportti 2)
1.6.2.3. Modifioidun puun reaktiomekanismit: Puun lämpötilan vaikutus puun fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin (Osaraportti 3)
1.6.2.14. Puun kemiallinen modifiointi
1.6.2.1. Puun lämpökäsittely, väliraportti
1.6.2.15. Puun modifiointi lämpökäsittelyllä
1.6.2.7. ThermoWood Cladding Test Project - An evaluation of the service life potential as cladding for ThermoWood
1.6.2.5. ThermoWood Cladding Test Project - Progress Report 1
1.6.2.6. ThermoWood Cladding Test Project - ThermoWood Coatings Evaluation
1.6.2.8. ThermoWood Cladding Test Project - Year 1 Evaluation
1.6.2.4. ThermoWood -käyttökokemukset
1.6.2.16. ThermoWood. Loppuraportti
1.6.3. Muut
1.6.3.1. Chemical and physical changes in paints or painted wood due to ageing
F 1.6.3.2. FiDiPro BIOCOMP
F 1.6.3.1. Nanoseosten puukuitukomposiittimateriaalien hyödyntäminen puutuotetollisuuden sovelluskohteissa (NANOKOMPO), loppuprojekti
1.6.3.6. Puumateriaalin homeenesto State of the art""
1.6.3.5. Puun kyllästämien mäntyöljyn ja maleiinihappoanhydridin seoksella
1.6.3.3. Puutuotteiden ominaisuuksien mallittaminen, julkaisu 66
1.6.3.2. Puutuotteiden rajakerrosten ominaisuuksien mallittaminen, yhteenvetoraportti
1.6.3.4. Puuviilutuotteiden lujuus- ja kosteusteknisten ominaisuuksien kannalta merkittävät halkeamat ja solurakennemuutokset, julkaisu 67