Olet täällä

Puu-lehti 4/2016

ERIKOISNUMERO | TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖ

Tämän Puulehden erikoisnumeron sisällön on tuottanut Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Säätiö vaalii perinteitä, mutta se elää myös ajassa. Vanhan talonpoikaiskulttuurin tutkimuksen lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää myös uutta talonpoikaiskulttuuria. Se haluaa tuoda perinteisiä hyviksi koettuja ja hioutuneita käytäntöjä osaksi nykypäivää ja soveltaa niitä yhdessä kehityksen viimeisimpien saavutusten kanssa.

 

 

Lue e-lehtenä: http://proofer.faktor.fi/epaper/Puu416/

SISÄLTÖ | CONTENT 4/16

PÄÄKIRJOITUS | LEADER
5 Entä jos… | What if…

6 ASUMINEN JA TULEVIEN KRIISIEN KARTTA
Juha Kuisma & Matti Särkelä
 
8 MODERNI EKOTALO
Risto Isomäki
 
16 KOHTI ENERGIATEHOKASTA JA VÄHÄHIILISTÄ RAKENNUSTA
Jyri Seppälä
 
22 RAKENNUKSEN OMAVARAISUUS – IDEALISMIA VAI VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Jarmo Heimo
 
28 RURBAANI ELÄMÄ
Timo Heikkinen
 
34 TALO ON SELVIYTYMISTARINA
Matti Särkelä
 
36 KAHTA VETTÄ PIENTALOSSA
Seppo Nikkanen
 
40 TERVEEN TALON OMINAISUUDET
Harri Metsälä
 
48 UUSTALONPOIKAINEN TALO
Juha Kuisma
 
54 TEKIJÄT