Olet täällä

Puu-lehti 3/2015

Tähän numeroon on koottu uusimmat puukerrostalot, jotka esittelevät uusia, vaihtoehtoisia tapoja rakentaa kerrostaloja. Esimerkit osoittavat, että puun käyttö todella luo mahdollisuuksia uudistaa ja monipuolistaa asuinkerrostalojen arkkitehtuuria.

 

 

 

 

SISÄLTÖ | CONTENT 3/15

PÄÄKIRJOITUS | LEADER

5 Tulevaisuuden uskoa | Faith in the future

UUTTA | WHAT’S NEW

6 Tuotteita ja uutisia | Products and news

RAKENNETTU | BUILT

10 Puukerrostalo PUUKUOKKA Apartment block - OOPEAA
18 Puukerrostalo PUUMERA Apartment block - Vuorelma Arkkitehdit
26 Puukerrostalot HASO & HEKA Eskolantie Apartment blocks - Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy

PUURAKENTEET | TIMBER CONSTRUCTION

34 Puukerrostalon suunnittelu | Design of wood-built apartment blocks
44 Puukerrostalon rakenteet | Construction of wood-built apartment blocks
52 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty | Good planning is half the battle

MATERIAALITIETO | MATERIALS

66 CLT (Cross Laminated Timber)

MAAILMALLA | ABROAD

70 Taivaalle kurottaen | Reaching for the sky - MGA Michael Green Architecture

TULOSSA | COMING

76 Tyyppikerrostalo | Standard-type wood-built apartment block
78 Tuuliniityn puutaloalue | Tuuliniitty wooden house area

KOULUTUS | EDUCATION

82 Tulevaisuuden puukerrostalo | The apartment block of the futuret

PROFIILI | PROFILE

92 Puurakentamisen säädösesteitä poistetaan ensi vuoden aikana | Obstructions to wood building to be removed from regulations next year
94 Tekijät | Credits


ILMOITTAJAT